Skötsel av 1600 m2 sedumtak i Solna

  • sedumtak stockholm
  • sedumtak stockholm
  • sedumtak stockholm
Takfix reparerar sedumtak samt kompletterar med sedummattorna. Taket gödslas samt bevattnas.

Takfix arbetar bland annat med olika typer av gröna tak, bland annat sedumtak av olika storlekar. Ett av våra senaste uppdrag gällde skötsel av ett mycket stort sedumtak i Solna på 1600kvm.

Sedumtak kräver underhåll och skötsel

Alla tak också de som är utförda med Sedum kräver kontroll, underhåll och skötsel. På detta tak har vi utfört reparationer, kompletterat vissa ytor samt gödslat och vattnat bevattnat.

Sedum är en växt som passar bra att ha på tak av olika storlekar med allt från det allra minsta taket till riktigt stora tak på exempelvis en skola eller någon annan typ av byggnad.

Sedumtak, och andra gröna tak, har ett flertal fördelar. För det första är de gröna taken väldigt fina att se på med sina växter med färgskiftningar samt blommor i olika färgnyanser. Ett sedumtak skyddar också mot ljud som annars lätt tar sig in i huset och kan vara störande. Ytterligare två fördelar med sedumtak och gröna tak är att de minskar avrinningen av vatten från taket samt att de är isolerande och kan påverka husets uppvärmningskostnader.

Skötsel av sedumtak och gröna tak i Stockholm

När du behöver hjälp mer skötsel och underhåll av ditt sedumtak i Stockholm ta en kontakt med oss på Takfix. Vi hjälper dig gärna med sedumtak, mosstak, örttak och gröna tak. Vi arbetar med både privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag i Stockholm.

Läs gärna mer om skötsel av sedumtak i Stockholm.  Vi har också serviceavtal på sedumtak.