Takbesiktning i Stockholm

Boka takbesiktning i Stockholm

Orsakerna till att genomföra en takbesiktning är många. Taket är gammalt och slitet, du är i renoveringstankar och ett nytt fräscht tak finns med i att-göra-listan. Eller så ska du sälja huset och vill att det ska vara så representativt som möjligt inför visningen och du vill slippa risken med att köparen hör av sig till dig efteråt med utläggningar om takets brister. Vad orsaken än må vara så är en sak säker – ett bra tak som klarat en kvalificerad takbesiktning ger sinnesro.  

Offertförfrågan

Det första steget är en okulär takbesiktning

Ett takproffs kan granska taket och ganska snabbt göra en bedömning av takets skick. Finns det synliga skador som behöver åtgärdas? Ett papptak kan ha sprickor som gör att fukt riskerar att sippra in. Ett plåttak kan ha rostskador. Takpannor kan likaså vara skadade. En okulär takbesiktning är ett moment du som husägare kan göra själv i viss grad, och upptäcker du skador så är det hög tid att ta tag i problemet innan det förvärras. 

Takbesiktning i förebyggande syfte

En av de största fördelarna med att agera i förebyggande syfte genom takbesiktningar är att man kan undvika att små problem förvärras och blir mer omfattande. Tidiga upptäckter möjliggör snabb reparation eller underhållsåtgärder innan det blir nödvändigt med omfattande och kostsamma åtgärder. Detta kan spara betydande summor i reparationskostnader och minimera störningar för fastighetsägaren och eventuella hyresgäster.

Utöver kostnadsbesparingar och problemförebyggande har regelbundna takbesiktningar även andra fördelar. De kan hjälpa till att förlänga takets livslängd genom att man vidtar åtgärder i tid för att skydda taket mot väder och vind. Ett välskött tak är också mer energieffektivt, vilket bidrar till att sänka uppvärmnings- och kylkostnader för fastigheten.

Hur går en takbesiktning till?

En takbesiktning är en process där vi, som kvalificerade takinspektörer eller takläggare, undersöker takets skick för att bedöma dess kondition och eventuella skador. Först kontaktar ni oss, för att boka en takbesiktning. Tillsammans kommer vi överens om ett datum och tid för besiktningen, och sedan besöker vi er fastighet.

Vi börjar med att undersöka taket från marknivå för att identifiera eventuella synliga problem eller tecken på skador. Om taket anses vara säkert att klättra upp på, klättrar vi upp för en mer detaljerad inspektion. Under inspektionen går vi över taket noggrant och letar efter mindre skador, sprickor, skavanker eller problem som kan vara svåra att upptäcka från marken. Vi kontrollerar också att skorstenar, ventilationssystem, takrännor och andra detaljer runt taket är i gott skick.

Efter avslutad inspektion utvärderar vi takets skick och bedömer eventuella reparationer eller underhåll som kan behövas. Vi tar även bilder av eventuella skador eller problem vi hittar på taket. När inspektionen är klar, delar vi med oss av våra observationer och rekommendationer till er. Om det finns några brådskande problem eller reparationer som behöver åtgärdas, diskuterar vi detta med er och ger råd om nästa steg. En takbesiktning är ett viktigt steg för att upptäcka potentiella skador i tid och förhindra större problem.

Vad kostar en takbesiktning

Vi utför endast besiktning vid begäran om offert. Några dagar efter besiktningen får du en rapport med åtgärdsförslag och eventuellt kostnadsförslag på åtgärder för ditt tak. Ta kontakt med oss och boka en tid som passar dig för takbesiktning.

Vi hjälper dig gärna med takbesiktning i Stockholm och närliggande områden.

Trygg takbesiktning i Stockholm från Takfix

Våra takexperter i Stockholm kan besikta ditt tak, och tillsammans med dig gå igenom dess befintliga skick och vad som kan behöva åtgärdas. Ibland räcker det att åtgärda en liten del av taket, men i andra fall kan en husägare vilja återställa hela taket till nyskick. Det kan ge ett lyft som märks i hela kvarteret och kan höja marknadsvärdet på fastigheten. Vi på Takfx utför trygg takbesiktning i Stockholm och har gedigen materialkännedom och vet hur ett tak ska se ut.