Sedumtak i Mariefred

 • sedumtak i Mariefred
 • sedumtak i Mariefred
 • sedumtak i Mariefred
 • sedumtak i Mariefred
 • Installerar sedumtak
 • sedumtak i Mariefred
 • sedumtak i Mariefred
 • Installerar sedumtak
 • sedumtak i Mariefred
 • sedumtak i Mariefred
 • Installerar sedumtak
 • Installerar sedumtak
 • Installerar sedumtak
 • sedumtak i Mariefred
Takfix läger sedumtak samt monterar droppbevattningssystem på flera takytor i Mariefred.

 

Installation av sedumtak och droppbevattningssystem

Takfix är stolta över att ha varit delaktiga i projektet i Mariefred. Vår roll i detta projekt omfattade installationen av sedumtak och implementering av droppbevattningssystem på flera takområden i staden. Mariefred har visat sig vara en föregångare när det gäller hållbarhet genom att ta detta kloka steg för att förbättra stadsmiljön.

Ett ekologiskt klokt val

Valet av sedumtak i Mariefreds projekt är strategiskt och ekologiskt klokt. Dessa gröna tak fungerar som naturliga filter som rengör luften, stöder biologisk mångfald och bidrar till bättre isolering av byggnaderna. Detta minskar energiförbrukningen för kylning och uppvärmning samt hjälper till att hantera dagvatten, vilket minskar risken för översvämningar i området.

Takfix har engagerat sig fullt ut i installationen och underhållet av dessa gröna tak med en hög grad av noggrannhet. Mariefreds val att satsa på sedumtak har definitivt en positiv inverkan på stadsmiljön och främjat hållbarhet.

Droppbevattningssystem och dess fördelar

Droppbevattningssystemet som Takfix har installerat är en värdefull komponent som garanterar att sedumtaken får optimal vattenförsörjning för att trivas och frodas, särskilt under torra perioder. Detta komplement förstärker de gröna takens ekologiska fördelar och säkerställer en långvarig och frisk vegetation.

Kontakta oss för mer information

Om du vill ha mer information om vårt arbete eller om liknande projekt, tveka inte att kontakta oss.