Arbetsmiljöpolicy

Vi på Takfix har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare, där medarbetare trivs både psykiskt och fysiskt. För att uppnå det krävs en trygg och säker arbetsplats som präglas av glädje och produktivitet. Därför ser vi på Takfix till att verksamheten inte leder till olyckor eller hälsoskador på varken anställda eller kunder.

Företagsledningen har ett stort ansvar för den fungerande arbetsmiljön, men krav ställs även på våra medarbetare. Det är ledningens skyldighet att utbilda medarbetare inom ämnet medan de anställda ska följa de angivna instruktionerna gällande skyddsutrustning, för att minska skaderisken. Slutligen är det allas gemensamma uppgift att följa den lagstiftning som finns från Arbetsmiljöverket och att alltid vara tillmötesgående och behandla varandra med respekt. Tillsammans kan vi bidra till ett fungerande arbetsklimat, där alla trivs och där sjukfrånvaron reduceras.