• Sedumtak är ett miljövänligt och vackert alternativ. 
    Kontakta oss om du vill veta mer om gröna tak.

Gröna tak & Sedumtak i Stockholm!

Tak är mycket viktig del av din fastighet. Taket ser till att skydda insidan av ditt hus från väder och vind och bör även hjälpa till att behålla den önskade temperaturen på insidan av din fastighet. Och likt mångt och mycket så måste ett tak läggas grundligt och även skötas om. Sedumtak, även kallat grästak, är ett bra alternativ om du vill ha ett lättskött och bullerdämpande alternativ.

Avlägsnar oönskat ljud

Bor du i ett högljutt område och får ta del av lite mer än du egentligen vill? Det är inte roligt. Problemet är dock lätt att lösa genom att skaffa sedumtak. Det är välkänt att sedumtak dämpar buller och utomstående ljud som kan upplevas som störningar för husägaren. Tack vare gräset och jorden tillförs en dämpande effekt då utomstående buller har svårt för att tränga igenom detta. Genom att skaffa sedumtak kan du alltså avlägsna oönskade ljud istället för att behöva sova med öronproppar eller smälla upp ett stort bullerplank.


Praktiska Fördelar med sedumtak

Takvegetation avlägsnar inte bara ljud utan tar även hand om regn och vätska. Sedumtak är konstruerade på ett vis som gör att själva taket kan minska och fördröja avrinningsprocessen med upp till 50%. Detta är en imponerande procent och något som bör uppmärksammas vid överläggning om sedumtak kan vara ett alternativ för just dig. Det är även ett mycket allomfattande och justerbart alternativ. Själva takvegetationen baseras på en generell blandning av torktåliga och lättskötta sedum- och mossarter. Denna vegetationstyp kan användas både på lutande och låglutande tak, vilket ger möjlighet till en bred marknad.

Gröna tak med Sedum – Ett estetiskt alternativ

Utöver de praktiska faktorer som kantar ett val av sedumtak finns det även en estetisk faktor. Ett gräsbeklätt tak är något som ger mycket karaktär till en bostad. Nyanserna kan skifta från allt mellan grönt och gult till rött och vitt – helt beroende på årstid, fuktighet etcetera. Om du vill att ditt hus ska se extra bebott och omskött ut är detta garanterat ett optimalt alternativ.

Installation av sedummattor

Våra sedummattor är specifikt utformade med det skandinaviska vädret i åtanke. Dessa klarar både fukt och kyla, värme och sol. De innehåller cirka 8 - 10 olika sedumarter och placeras ovanpå tätskikt bestående av exempelvis papp, gummi eller bitumen med en lutning från 0 - 27 grader. Taket skyddar även underskiktet från UV-strålning vilket är positivt när man ser till hållbarhet och livslängd. Det absorberar föroreningar från luften och isolerar mot kyla liksom värme. Detta är ett perfekt alternativ som kräver minimalt underhåll. 

 

Kontakta oss om du vill ha hjälp med installation av Sedumtak och Gröna tak. Vi utför arbeten både åt privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag i Stockholm. Vi samarbetar också med Sedumtakspecialisten.