Gröna tak & sedumtak i Stockholm!

Sedumtak är ett miljövänligt och vackert alternativ

Tak är mycket viktig del av din fastighet. Taket ser till att skydda insidan av ditt hus från väder och vind och bör även hjälpa till att behålla den önskade temperaturen på insidan av din fastighet. Och likt mångt och mycket så måste ett tak läggas grundligt och även skötas om. Sedumtak, även kallat grästak, är ett bra alternativ om du vill ha ett lättskött och bullerdämpande alternativ.

Offertförfrågan

Individuell prissättning och garantier för sedumtak

Priset för att installera ett sedumtak är inte standardiserat, eftersom det varierar beroende på olika faktorer såsom takets skick, storlek och lutning. Vid inspektion och besiktning av taket kan vi ge dig en exakt kostnad för både materialet, det vill säga sedumgräset, och arbetet som krävs. Garantitiden för vårt montage av sedumtak sträcker sig upp till 5 år.

Vad kostar ett sedumtak per kvadratmeter?

Den grova uppskattningen för materialkostnaden för ett sedumtak med normalkvalitet ligger vanligtvis mellan 500-600 kr per kvadratmeter. Utöver detta tillkommer arbetskostnaden samt eventuella extra kostnader om exempelvis läkt, rännor eller andra material behöver bytas ut. Vårt mål är att erbjuda dig en individuell och transparent prissättning för att passa dina specifika behov och förutsättningar.

Praktiska fördelar med sedumtak

Bor du i ett högljutt område och får ta del av lite mer än du egentligen vill? Det är inte roligt. Problemet är dock lätt att lösa genom att skaffa sedumtak. Det är välkänt att sedumtak dämpar buller och utomstående ljud som kan upplevas som störningar för husägaren. Tack vare gräset och jorden tillförs en dämpande effekt då utomstående buller har svårt för att tränga igenom detta. Genom att skaffa sedumtak kan du alltså avlägsna oönskade ljud istället för att behöva sova med öronproppar eller smälla upp ett stort bullerplank.

Takvegetation avlägsnar inte bara ljud utan tar även hand om regn och vätska. Sedumtak är konstruerade på ett vis som gör att själva taket kan minska och fördröja avrinningsprocessen med upp till 50%. Detta är en imponerande procent och något som bör uppmärksammas vid överläggning om sedumtak kan vara ett alternativ för just dig. Det är även ett mycket allomfattande och justerbart alternativ. Själva takvegetationen baseras på en generell blandning av torktåliga och lättskötta sedum- och mossarter. Denna vegetationstyp kan användas både på lutande och låglutande tak, vilket ger möjlighet till en bred marknad.

Gröna tak med sedum – ett estetiskt alternativ

Utöver de praktiska faktorer som kantar ett val av sedumtak finns det även en estetisk faktor. Ett gräsbeklätt tak är något som ger mycket karaktär till en bostad. Nyanserna kan skifta från allt mellan grönt och gult till rött och vitt – helt beroende på årstid, fuktighet etcetera. Om du vill att ditt hus ska se extra bebott och omskött ut är detta garanterat ett optimalt alternativ.

Installation av sedummattor

Våra sedummattor är specifikt utformade med det skandinaviska vädret i åtanke. Dessa klarar både fukt och kyla, värme och sol. De innehåller cirka 8 - 10 olika sedumarter och placeras ovanpå tätskikt bestående av exempelvis papp, gummi eller bitumen med en lutning från 0 - 27 grader. Taket skyddar även underskiktet från UV-strålning vilket är positivt när man ser till hållbarhet och livslängd. Det absorberar föroreningar från luften och isolerar mot kyla liksom värme. Detta är ett perfekt alternativ som kräver minimalt underhåll.

Efter utfört arbete, kommer vi att överlämna:

 • Kontrollista på hela vårt montage
 • En checklista över vårt arbete
 • Attesterat garantibevis på utfört arbete
 • Checklista för efterkontroll
 • Skötselråd
 • Checklista för kommande underhåll

Materialet vi använder kommer från de främsta leverantörerna i världen när det gäller material till sedumtak. Vid leverans garanteras en 95-procentig täckning av sedum, bestående av mellan sex och åtta arter och helt mossfritt. Sedumtaket byggs på en armerad matta av kokosfiber, som är biologiskt nedbrytbar, och som sedan täcks med mineraljord.

De sedummattor vi använder är alltid mycket tätt bevuxna, vilket förhindrar etablering av främmande växtarter, exempelvis mossa, ogräs och björk. De olika arterna av sedum är arter som är vanliga i Sverige, som till exempel vinterfetblad, kamtjatkafetblad och vit fetknopp. Komplett lista på arter finns samlat i separat faktablad. Taken är även brandklassade och godkända enligt ENV 1187:2, samt uppfyller kl B Roof (t2).

Sedummattor för branta tak

Vi utför även installation av sedummattor och montering av droppbevattningssystem för branta tak med en lutning från 25 grader. För en brantare lutning använder vi oss av sedummattor typ T som består av 13 olika sedumvarianter.  Här har sidorna på mattan förstärkts med artificiella fibrer vilket är idealiskt för sluttande ytor upp till 45 grader. De fettavsöndrande sedumplantorna har god möjlighet att lagra vatten och passar ypperligt för olika väderförhållanden.  

Sedumtakens fördelar

 1. Miljöförbättrande

På grund av sina isolerande egenskaper har sedumtaken en klar miljömässigt positiv inverkan. Genom att både uppvärmningskostnader på vintern, likväl som behovet av kyla på sommaren, radikalt minskar, sparas stora mängder energi. Detta har givetvis en stor inverkan på miljön. Enligt en rapport gjord i Holland 2006, genom Energy Savings Monitor, minskades kostnaderna för uppvärmning med 23 procent, och kostnaden för komfortkyla med hela 75 procent. Undersökningen baserades på beräkningar över kontorsytor, med ett genomsnittligt energibehov av 347 kW per kvm. 

Den stora anledningen till denna isolerande effekt är att växtligheten innehåller mycket fukt under kalla årstider, medan under sommaren, när växterna håller betydligt mindre fukt, reflekteras värmestrålningen. Dessa energibesparande effekter är bestående, och inget som förändras med ålder.

 1. Luftföroreningar

Visst vi väl alla ha renare luft, och faktum är att där gör sedumtaken en fantastisk nytta. Växterna på ett extensivt tak beräknas kunna ta upp ca 1,5 kilo farliga partiklar per hektar. Detta är partiklar som annars har visat sig ge långtgående negativa hälsoeffekter. Enligt Naturvårdsverkets studie, som utförts av IVL och universitetet i Umeå, har de beräknat att dessa negativa hälsoeffekter kostade samhället ungefär 26 miljarder kronor (2005). I underökningen summerar de 3400 dödsfall, 1400 sjukhusbesök och 5 miljoner sjukdagar för personer som är extra känsliga.

 1. UV-skydd

Sedumtaken har också en mycket stor preventiv effekt mot skadlig UV-strålning. Genom att strålningen kraftigt begränsas, ökar också underlagets livslängd betydligt. Normalt är tak också extremt utsatta för kraftiga temperatursvängningar och nederbörd, och de effekterna mildras också väsentligt.

 1. Biologiska mångfalden

Tyvärr riskerar en del växt- och djurarter att försvinna. Naturen har en fantastisk organisation, så att många djur, insekter och växter är beroende av varandra för sin fortlevnad. Här har de gröna taken en mycket positiv inverkan, då de skapar en gynnsam miljö för fåglar och insekter. Framför allt i stadsmiljöer är detta extra tydligt, då taken blir räddningen för arter som annars hotas försvinna helt.

 1. Estetiskt

Det finns många exempel på de positiva effekterna av ett sedumtak, inte minst de rent estetiska aspekterna. Det har visat sig att människor tilltalas så av utseendet, att fastigheterna till och med stiger i värde, i vissa fall ganska rejält. När vi idag tränger ihop oss på allt mindre ytor, främst i städerna på grund av den förtätning som sker, har det visat sig att bristen på växtlighet och gröna ytor har en mycket negativ effekt på människans hälsa. De gröna taken blir då ett positivt inslag i stadsbilden som har en otroligt positiv inverkan. Det finns ett flertal studier på hur grönytor har en avkopplande och psykiskt lugnande effekt. Man har kunnat påvisa minskad stress, lägre blodtryck, minskad hjärtfrekvens och viktigast av allt, en snabbare återhämtning efter sjukdom. Detta har lett till att sjukhus, i allt större utsträckning, anlägger gröna tak.

Sedumtak och gröna tak i Stockholm från Takfix

Sedumtak och gröna tak har blivit allt populärare på grund av de positiva effekterna och fördelarna som taken har. Sedumtak och gröna tak kan installeras på många typer av byggnader med tak av skilda storlekar. Har du ett tak i dag där du vill installera sedumtak eller annat grönt tak löser vi det. Under flera år har vi genomfört ett stort antal installationer av gröna tak runt om i Stockholm.

Vi arbetar med sedumtak och gröna tak i hela stor-Stockholm men främst i söderort: Enskede, Årsta, Skarpnäck, Skärholmen, Hägersten, Liljeholmen, Älvsjö, Farsta, Tyresö, Nacka, Huddinge, Tumba, Botkyrka, Johanneshov, Haninge / Handen osv.

Kontakta oss om du vill ha hjälp med installation av sedumtak och gröna tak. Vi utför arbeten både åt privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag i Stockholm. Vi samarbetar också med Sedumtakspecialisten.