Hjälp med takavvattning i Stockholm

Takavvattning handlar om att ta hand om regnvatten och snö och leda det undan från taket och huset oftast med anslutning mot den kommunala dagvatten hanteringen.

Det är viktigt att se till att utrustningen fungerar som den ska eftersom hängrännor och stuprör är hårt belastade av både väder och vind, och is och snö. Bristande underhåll och felaktiga installationer riskerar leda till läckage med kostsamma skador på fasad och tak som följd. Vi hjälper dig med inköp och montering av de detaljer du behöver.

Snygga lösningar för takavvattning

Vi är kunniga i byggnadsplåtslageri och hjälper dig få snygga lösningar för takavvattning! Handlar ju om både val av material och färger så det förstärker husets arkitektur och bildar en harmonisk helhet.

Vi vänder oss främst till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Stockholm med omnejd. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med takavvattning!