Sedumtak i Solna

  • sedumtak stockholm
  • sedumtak stockholm
  • sedumtak stockholm
  • sedumtak stockholm
  • sedumtak stockholm
  • sedumtak stockholm
  • sedumtak stockholm
Sedumtak, även kallat grästak, är ett bra alternativ om du vill ha ett lättskött och bullerdämpande alternativ.

Här ser du ett litet projekt där vi hjälpt med Sedumtak på en mindre byggnad vid Pampas marina i Solna / Stockholm.

Läs mer om Sedumtak

På senare år har efterfrågan och intresset kring sedumtak har ökat markant. Några skäl är förstås eftersom gröna tak minskar värmestrålningen, renar luften från koldioxid och luftföroreningar, reducerar påfrestningen på dagvattensystemet och sparar energi.

För detta projekt handlar det också om estetik, att få till något vackert och naturnära som ökar upplevelsen och känslan av närhet till natur.

Har du frågor eller funderingar kring just ditt projekt med takläggning i Stockholm är du alltid välkommen att kontakta oss!