Rivning av asbestcementplattor

  • Asbestcement på tak
  • Rivning av asbest på tak
  • Säker rivning av asbest
  • Tak av asbest / eternit
  • Takfix har tillstånd för rivning av asbest
  • Vi tar hand om avfallet vid rivning av asbest
  • Hus med eternittak
Takfix river 180m2 tak gjort av asbestcementplattor

Asbestcement kallas även eternit och är ett mycket hållbart material. På grund av hälsoriskerna vid rivning är det förbjudet att använda sedan 70-talet.

Läs mer om våra tjänster och olika takmaterial

Takfix har tillstånd från Arbetsmiljöverket att hantera asbest. Kontakta oss om du vill veta mer.