Rivning av asbest / eternittak

  • rivning asbesttak stockholm
  • rivning asbesttak stockholm
  • rivning asbesttak stockholm
  • rivning asbesttak stockholm
  • rivning asbesttak stockholm
  • rivning asbesttak stockholm
  • rivning asbesttak stockholm
Takfix river 400 m2 asbest på eternittak i Enskede Stockholm.

Asbest / eternit användes ofta som takbeklädnad förr innan man kände till hälsofarorna. Sedan slutet på 70 talet är det förbjudet att använda eternit och alla former av asbest vid nybyggnad och renovering.
När man river eternit krävs speciella kunskaper eftersom det är just när materialet bearbetas som det kan vara hälsofarligt. Detta damm tar sig via den luft vi andas in till luftvägar och lungor och kan där orsaka stora skador, bland annat i form av cancer. Man kan tro problemet med asbestdamm bara förekommer inomhus, men så är inte fallet, Arbetsmiljölagarna gäller även utomhus tex vid takrivning med eternittak och det är för att minska risken för cancer så mycket som möjligt. Därför är det väldigt viktigt att de som utför rivning av den här typen av material har den rätta kunskapen och kan hantera materialet på rätt sätt.

Läs med om takrivning av eternit

På Takfix har vi full behörighet för rivning av asbets och eternit och har lång erfarenhet av takrivning med eternittak. Vi kan hjälpa er hela vägen från invertering till sanering och deponering av avfallet.