Kvalitetspolicy

Takfix strävan är att uppfylla en god kvalitet på både tjänster och produkter, för att kunna tillfredsställa kundernas förväntningar och i sin tur kunna skapa ett ömsesidigt förtroende.

På företaget är det samtliga medarbetares gemensamma uppgift att se till att denna strävan nås. Därför tar vi från början hänsyn till kundernas önskemål i varje enskilt projekt, vilket sker under aktiv kommunikation med kunden, men också med leverantören. Våra medarbetare är välutbildade, använder sig av bra utrustning och har tydliga ansvarsförhållanden för att uppnå bästa möjliga resultat. Dessutom sker ett ständigt arbete med kvalitetsförbättringar, både för att höja standarden för kunden samt för att uppfylla de lagar och regler som myndigheter ställer som krav på oss. Vår kvalitetspolicy är ständigt under utveckling, vilket gör det möjligt för oss att behålla vår position inom verksamheten.