Rivning av eternit tak

  • Eternit på tak
  • Säker hantering av asbest
  • Säker rivning av asbest
Takfix river 300m2 eternittak på beställning av byggföretag

Eternit var ett populärt material tidigare innan man kände till hälsoriskerna med att använda asbest. Det är dammet som frigörs vid rivning eller när eternitplattor skadas som är farliga.

Läs mer om takrenovering och takomläggning

Takfix har tillstånd och utbildning för att hantera asbest på ett säkert sätt. Kontakta oss om du vill veta mer.