Montage av mossfritt sedumtak i Nacka

  • sedumtak stockholm
  • sedumtak stockholm
  • montage av sedumtak stockholm
  • montage av sedumtak stockholm
  • montage av sedumtak stockholm
  • montage av sedumtak stockholm
  • montage av sedumtak stockholm
  • montage av sedumtak stockholm
Sedum är ett takmaterial som passar till många typer av tak av skilda storlekar. Vid ett av våra uppdrag utförde vi på Takfix montage av ett 120 m2 stort sedumtak samt la singel på en kontorsfastighet i Nacka.

Sedumtak till många typer av byggnader

Sedum är en växtsort som av ett flertal anledningar passar att använda som takmaterial vid de nordligare breddgraderna, som i Stockholm och i det här fallet i Nacka. För det första så har växterna en bra isoleringsförmåga och för det andra även en bra upptagningsförmåga av regnvatten. Sedum är även fint att se på med sina skiftande gröna toner och blommor.

Sedumtak passar att välja till många olika typer av byggnader med allt från det allra minsta garaget eller uthuset och annat till större fastigheter. Vid uppdraget i Nacka gällde det alltså ett större tak till en kontorsfastighet. Ett sedumtak är fint att ha både på en fastighet som är belägen i ett naturområde där det blir ett inslag som passar bra in med resterande natur. Men sedumtaket passar även in i stadsmiljö.

Förutom sedumtak så finns det även andra typer av så kallade gröna tak att välja mellan. Ett alternativ är ett örttak som är uppbyggt av flera olika slags växter och ett annat är ett mosstak som är uppbyggt av mossa. Ytterligare en typ av de gröna taken är grästaken.

Gröna tak i Stockholm

Takfix hjälper dig i Stockholmsområdet med byggande av sedumtak och andra gröna tak. Vi arbetar med flera kundgrupper som privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag.

Se gärna bilderna från projektet med det 120 m2 stora sedumtaket på kontorsfastigheten i Nacka. Här på vår hemsida kan du även läsa mer om våra tjänster inom gröna tak och andra typer av takarbeten.