Vi utför en rivning av eternittak

  • Eternittak i Solna
  • Säker rivning av eternit
  • Eternitklätt tak
  • Tak av eternit
  • Rivning av eternittak
Takfix har utfört rivning av eternittak på en fastighet i Solna.

Rivning av eternittak

Takfix har utfört rivning av eternittak på en fastighet i Solna. Eternit var ett populärt material som användes flitigt under både 40- och 50-talet. Då användes det främst till konstruktion av byggnader, som till exempel till att klä fasader och tak. Eternit var ett bra byggnadsmaterial eftersom det har många önskvärda egenskaper. Materialet har en bra hållfasthet, är extremt vädertåligt, har värmeisolerande funktioner och är smidigt att bearbeta. Därför har det även använts till värmeisolering, värmepannor och gummigolvmattor. Sedan mitten av 70-talet är dock eternit förbjudet att använda i samband med konstruktion, vilket beror på att materialet innehåller asbest, som är skadligt för både människor och djur.

Läs mer om takrenovering och takomläggning

Asbest – ämnet är en stor fara för hälsan

Asbest är ett samlingsnamn för mineral, som används flitigt i bland annat eternit, vilket har resulterat i att eternit nu är förbjudet att använda sig av. Vanligtvis är asbest relativt ofarligt, så länge det stannar inbundet i det material det lever i, till exempel ett eternittak. Så fort man börjar plocka ner, borra, riva eller på något annat sätt öppnar upp materialet bildas ett tjockt damm. Andas man in de hälsoskadliga partiklarna och dammet, kan det leda till allvarliga och långsiktiga sjukdomar, som till exempel cancer, men även andra allvarliga skador på lungorna.

Utbildad personal

Vi på Takfix har behörighet från Arbetsmiljöverket att utföra inventering, sanering och rivning av material som innehåller asbest. Vi använder oss då av särskilda skyddsåtgärder och säker utrustning, samt att all vår personal som utför arbetet är utbildade för att kunna hantera det hälsofarliga ämnet. För oss är det en självklarhet att följa de säkerhetsföreskrifter och regler som finns, för att undvika onödiga komplikationer och skador på människor och djur. Kontakta oss om du har ytterligare frågor eller vill ha hjälp med en yrkesmässig och professionell rivning av eternittak.