Miljöpolicy

Inom verksamheten har vi som mål att noggrant följa de lagar och förordningar som finns gällande miljön. Det beror på att vi inte vill bidra till ökad klimatpåverkan, men också på att vi vill tillfredsställa kundernas och leverantörernas krav.

Syftet är att förbättra miljöarbetet, men också att förebygga föroreningar innan de uppstår. Detta uppnår vi genom hänsynstagande till alla inblandade parters miljöperspektiv och ekonomiska situation, samtidigt som vi gör regelbundna uppföljningar av existerande önskemål från kunderna. Inom företaget använder vi den egna maskin- och fordonsparken i syfte att minska miljöbelastningen medan våra medarbetare regelbundet utbildas inom miljöarbete, varpå redovisningar sker. Slutligen tillgodoser vi myndigheternas krav på att på bästa möjliga sätt ta hand om det avfall som uppstår.