Takbyte i Stockholm

Byte av tak i Stockholm


Att genomföra takbyte eller takrenovering är avgörande för att säkerställa ett effektivt skydd för din bostad och undvika skador. Det nordiska klimatet med sina väderomväxlingar kräver en robust konstruktion för tak och fasad. Våra takläggare i Stockholm erbjuder skicklig byggteknik för att säkerställa att ditt tak står emot alla väder.

När är det dags för takbyte?

Det finns egentligen inget helt rätt svar på detta, allt beror på ditt taks kvalitet och husets läge, samt hur takläggningen såg ut vid förra takbytet. Omgivningen spelar också en stor roll, till exempel om ditt hus är skyddat eller står beläget nära en nära skog. En viktig tumregel är att inte dra ut på tiden. Det kan i värsta fall leda till skador på vind och väggar vilket kan kosta betydligt mycket mer att reparera än ett nytt tak.

Det finns vissa riktlinjer att gå efter när det är dags att byta tak:

 • Taket saknar pannor eller att dom är spruckna och trasiga
 • Taket är ojämnt och buktar inåt, titta efter ojämnheter.
 • Undertakets färg förändras eller blir angripet av mögel
 • Hängrännor fyllts med grus. Detta tyder på att det börjat vittra.
 • Papptaket fått sprickor

Så går det till

Ett takbyte är en process som sker i flera steg:

 • Besök med inspektion av byggnaden.
 • Rådgivning vad som bör göras och vilken åtgärd som behövs.
 • Livslängdsanalys så du kan se vilka åtgärder som också kan krävas om 5, 10, 20 år.
 • Analys i samråd med dig om produktalternativ och vad som passar ert hus (kanske en takmålning är det som krävs just nu).
 • Offert som inkluderar arbetstid, material, hantering och återvinning av byggavfall.
 • Vi ger stöd med eventuellt bygglov och hantering av asbest vid eternittak. När offerten är godkänd och undertecknad spikar vi en tidplan.
 • Vi löser allt som rör genomförandet av projektet, tex material, ställningar, skyddsanordningar, containers mm.
 • Arbetet utförs enligt avtalad tidplan.
 • Slutkontroll i samråd med dig som fastighetsägare.
 • Grovstädning av arbetsplatsen där vi tar hand om och återvinner avfallet.
 • Fakturering. Vi lämnar minst tio års garanti på utfört arbete och material.

Garanti

När vi hjälper dig med takbyte ingår alltid en grundgaranti för att du som kund ska känna dig trygg för den tjänst vi utför.

I garantin ingår tätskiktsgaranti som innebär att allt material ingår om det skulle finnas brister i material eller utförande som gör att tätskiktet måste ses över. I garantin ingår också utbyte eller reparationer utan extra kostnad upp till tio år efter att taket har lagts. Om ägaren av fastigheten tillåter en inspektion av taket det tionde året så ingår dessutom fem års extra garanti. Sammanlagt erbjuder vi på det viset femton års garanti på takläggningen på ditt hus. Läs mer om garanti vid takbyte.