Rivning av eternittak

  • rivning eternittak stockholm
  • rivning eternittak stockholm
Takfix har med expertis genomfört en rivning av 1000 kvm eternittak i Solna.

Takfix har med expertis genomfört en rivning av 1000 kvm eternittak i Solna. Eternit var ett väldigt vanligt byggnadsmaterial under 40- och 50-talet på grund av dess fördelaktiga egenskaper. Till exempel är det tåligt mot alla typer av väder, lätt att bearbeta, har en otroligt bra hållbarhet och har dessutom värmeisolerande egenskaper. Därför användes eternit flitigt till många typer av konstruktion, framförallt på husfasader och till att klä tak, men även till isolering i husen, gummigolvmattor och värmepannor. Sedan 70-talet är dock materialet förbjudet att använda, på grund av innehållandet av asbest och dess farliga biverkningar.

Läs mer om våra tjänster och olika takmaterial samt takrivning

Asbest innebär faror för hälsan

Asbest gör normalt sett ingen skada när det är fast inuti ett annat material, som till exempel en takpanna, men så fort man börjar plocka isär, borra eller riva i materialet som innehåller asbest innebär det en hälsorisk. Det beror på att det då uppstår ett giftigt damm, som är otroligt farligt att andas in när det frigörs. Fibrerna i dammet är väldigt tunna, vilket gör att de dessutom kan finnas kvar i luften under en väldigt lång tid. Skulle sådana partiklar inandas kan det leda till en rad farliga lungsjukdomar och cancer.

Tillstånd från Arbetsmiljöverket

Vi på Takfix har yrkesmässigt tillstånd från Arbetsmiljöverket att hantera asbest och följer alltid de gällande säkerhetsföreskrifterna som finns när vi ska riva tak konstruerat av eternit. Det innebär att vi alltid använder oss av särskilda skyddsåtgärder och angiven skyddsutrustning så fort vi kommer i kontakt med tak som innehåller eternit. Till exempel görs provtagningar för att kontrollera hur mycket asbest som finns innan arbetet startas och personalen använder andningsskydd medan de arbetar. Personalen som arbetar hos oss är erfarna, kunniga och utbildade inom ämnet och arbetsmiljöplanen uppdateras kontinuerligt. Du kan läsa mer om takrenovering och takomläggning på vår hemsida. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor, söker ytterligare information och vill ha hjälp med att riva eternitbaserat material.