Takservice

  • Takservice
  • Rensning av tak- och hängrännor
  • Takrännan rensas på löv
  • Takfix rensar rännor
  • Löv från tak i rännorna
Rensning av tak och hängrännor på 24 fastigheter.

Takservice

Vi på Takfix har fått i uppdrag av ett fastighetsbolag att rensa tak- och hängrännorna på tjugofyra olika fastigheter i Västra Stockholm. Det sägs att tak- och hängrännor är underhållsfria oavsett om de är tillverkade i plåt eller plast, vilket vanligtvis stämmer om man bara tar hänsyn till materialet. För att rännorna ska fungera ordentligt krävs en del underhåll och tillsyn, främst för att kontrollera att allt regnvatten har möjlighet att rinna ner i avloppet. Dessutom kan äldre typer av rör börja rosta, speciellt om man inte ser efter dem så ofta.

Läs mer om våra tjänster inom takservice i Stockholm

Undvik vattenskador genom att hålla rent

Har man ett välmående och fungerande avvattningssystem är det större chans att huset håller längre eftersom att grunden på huset då skyddas mot nästan all väta. Det är alltså viktigt att rensa alla rännor med jämna mellanrum, för att försäkra sig om att allt vatten hamnar i avloppen och inte stannar upp på grund av löv, grenar, smuts eller dylikt. Genom en sådan enkel metod minimerar man riskerna för att rören ska täppas igen och att en vattenskada eller olycka uppstår.

När ska en rensning ske?

Hur ofta en rensning av tak- och hängrännor bör ske är väldigt individuellt. Det beror dels på vad för typ av tak eller rör man har, men också på husets läge och skicken på rören. Som regel brukar man dock säga att rännorna bör rengöras minst en gång varje år, för att undvika allvarliga problem.

Vi hjälper dig

Oavsett om det har skett ett akut stopp i rännorna eller om du vill ha rännorna rensade i förebyggande syfte, då vi kan åtgärda båda situationerna. Vår personal är både utbildade och erfarna, för att våra kunder ska känna sig trygga med sitt val. I samband med rensningen av rännorna undersöker vi på Takfix även takrännorna och rörens skick så att de inte har någon form av skada och slitage eller behöver bytas.