Vi sköter ditt sedumtak

Vackert och välskött sedumtak

Skötseln av sedumtak är lättare än vad man kan tro. I Sverige har gröna tak använts sedan lång tid tillbaka och det är ett känt faktum att sedumtak inte behöver någon omfattande skötsel. Här listar vi några punkter som ingår när vi hjälper dig med skötseln av ditt sedumtak och längre ner några enkla punkter hur du på egen hand kan ta hand om ditt Sedumtak.

Offertförfrågan

 

Vi erbjuder serviceavtal för ditt sedumtak

Ett serviceavtal hos oss omfattar årliga servicebesök. Detta innehåller gödning, kontroller av vegetationen, avrinning samt rådgivning och förslag på åtgärder av sedumtaket. Besöket utförs normalt under tiden mars-juni beroende på växtsäsong. Serviceavtalet innehåller dessa grundläggande punkter, men naturligtvis utformar vi avtalet enligt era önskemål och behov. Alla nedan punkter kan vi ta hand om åt dig. Med regelbunden skötsel av sedumtaket kan du njuta av ett vackert tak under ca 20 år framöver.

Vad ingår i serviceavtalet

  • Avlägsna ogräs och oönskad växtlighet för hand.
  • Kontrollera att takets avrinning är tillfredställande och avlägsnas eventuellt löv och skräp från takbrunnar.
  • Avlägsna löv och annat skräp från från hängrännor och vegetationsfria ytor så som grus och stenpartier.
  • Avlägsna större mängder löv på sedumsiktet.

Vad som inte täcks av serviceavtalet

  • Reparation av sedum.
  • Besiktning av sedum.
  • Bevattning under utförande av service sam bevattning under torra perioder. Detta arbete kan tecknas separat.

Kostnad och garanti på sedumtak

Priset för att installera sedumtak kan variera. Beroende på takets skick, storlek och hur stor lutningen är på taket kommer takarbetet att skilja sig mellan olika hus.  Kostnad för sedumgräset och arbetet lämnas efter vi har gjort gen översyn/besiktning. Gällande garanti på  montage av sedum så lämnar vi 5år som längsta garanti.  

Vad kostar sedumtak per kvm?

En grov uppskattning är att material kostanden för ett sedumtak med normalkvalitet  kostar runt 500-600 kr / kvm. Utöver materialkostnaden tillkommer även arbetskostnaden och eventuella andra kostnader om tex läkt, rännor och andra material är i behov av att bytas ut.

Skötsel av sedumtak

Oönskad växtlighet på gröna tak

När det kommer till att sköta om sitt tak kan man ibland behöva ta bort oönskade växter från sedumtaket.  Det bästa sättet att ta bort ogräs på är att dra upp det hela vägen från rötterna.. Grenar, löv och så vidare bör också det tas bort varje år.

Gödsla sedumtak

För att ge taket de bästa förutsättningarna och skapa en fin och tät växtlighet bör taket gödslas regelbundet. Vilket gödsel som bör väljas beror lite på vilken årstid sedumtaket installeras och vilken sort sedum du lägger. Ett långtidsverkande gödselmedel frigörs långsamt och och skall appliceras direkt efter anläggning. Det långtidsverkande gödslet räcker att applicera va nionde månad. Sedan har vi det snabbverkande. Detta medel kan du använda under tidig vår för att ge ditt sedumtak en extra skjuts inför varmare dagar. Dock skall tak som mestadels ligger i skugga gödslas med försiktighet, om man gödslar för mycket kan växterna på taket dö. Genom att hålla en regelbunden koll på ditt sedumtak kan du upptäcka tidiga tecken på att växtligheten har näringsbrist, tecken att hålla utkik är att taket börjar att skifta i en röd ton. 

Vattna sedumtak

Vattna rikligt efter läggning för att snabbt aktivera sedumets rotsystem. Vid torkperioder, som varar mer än tre veckor, bör sedumtaket underhållsvattnas. Under våren kan det behövas vattning för att få igång sedumet efter vintern beroende på regnmängd.

Laga sedumtak

På grund av torka eller näringsbrist kan det om otur uppstå  kala fläckar på sedumtaket. Om detta uppstår kan man laga det genom att klippa korta bitar sedum, cirka 1–2 centimeter stora, från friska plantor och sedan sprida ut dessa över de kala fläckarna. Ett annat alternativ är att strö ut växtsubstrakt och sedan  klippa av skott från närligande plantor och placera ovanpå. För att sedumskotten sedan skall rota sig ordentligt är det viktigt att regelbundet vattna området. 

Hängrännor och takbrunnar

Avrinningen från taket ska kontrolleras varje år för att man ska se att den är fungerande och godtagbar. Om takavrinningen inte fungerar så finns stor riska att vatten samlas och det kan i längden skada taket. Därför bör hängrännor och takbrunnar regelbundet rensas från löv och annan lös växtlighet som kommer från taket.

Skotta snö på sedumtak

När snön kommer och du ska skotta ditt tak är det bra om du lämnar cirka 5 centimeter snö på taket för att undvika att sätta skyffeln i sedumen. Takets tätskikt är skyddat av växterna. Om du av misstag skulle råka sätta skyffeln i växterna löser det sig oftast genom att sedumen som är runtomkring sprider sig.