• Sedumtak är ett miljövänligt och vackert alternativ.
  Kontakta oss om du vill veta mer om gröna tak.

Vi sköter om ditt sedumtak

Skötseln av sedumtak är lättare än vad man kan tro. I Sverige har gröna tak använts sedan lång tid tillbaka och det är ett känt faktum att sedumtak inte behöver någon omfattande skötsel. Här listar vi några punkter som ingår när vi hjälper dig med skötseln av ditt sedumtak och längre ner några enkla punkter hur du på egen hand kan ta hand om ditt Sedumtak.

Om du vill att vi tar hand om ditt sedumtak

Ett serviceavtal omfattar årligt servicebesök inkl gödning samt okulär kontroll av vegetation, avrinning, skick samt i förekommande fall förslag på åtgärder kring våra produkter. Besöket utförs normalt under tiden mars-juni beroende på växtsäsong.

Serviceavtalet innehåller dessa grundläggande punkter, men naturligtvis utformar vi avtalet enligt era önskemål och behov. Alla nedan punkter kan vi ta hand om åt dig.

Så ska sedumtaket skötas

 1. Oönskad växtlighet på gröna tak
  När det kommer till att sköta om sitt tak kan man ibland behöva ta bort oönskade växter från sedumtaket. Det bästa sättet att ta bort ogräs är att dra upp det enda nedifrån rötterna. Grenar, löv och så vidare bör också det tas bort varje år.
 2. Gödsla sedumtak
  Det räcker att man fördelar gödsel jämt över taket en gång varje vår. Fördelaktigt är att använda ett långsiktigt gödselmedel som är långtidsverkande. Om det växer mycket mossa på taket eller om sedumet är rödaktigt är det ett tecken på näringsbrist. Tak som ligger i skuggan bör gödslas med försiktighet. Om man gödslar för mycket kan växterna på taket dö.
 3. Vattna sedumtak
  Vattna rikligt efter läggning för att snabbt aktivera sedumets rotsystem. Vid torkperioder, som varar mer än tre veckor, bör sedumtaket underhållsvattnas. Under våren kan det behövas vattning för att få igång sedumet efter vintern beroende på regnmängd.
 4. Klippa gröna tak
  Sedum är lågväxande växter och ska därför aldrig klippas. Det kan vara bra att tänka på eftersom man lätt kan tänka sig att klippning borde ingå i skötseln av sedumtaket.
 5. Laga sedumtak
  Om det uppstår kala fläckar på sedumtaket kan man laga det genom att klippa korta bitar sedum, cirka 1–2 centimeter stora, från friska plantor och sedan sprida ut dessa över de kala fläckarna och vattna dem.
 6. Hängrännor och takbrunnar
  Avrinningen från taket ska kontrolleras varje år för att man ska se att den är fungerande och godtagbar.
 7. Skotta snö på Sedumtak
  När snön kommer och du ska skotta ditt tak är det bra om du lämnar cirka 5 centimeter snö på taket för att undvika att sätta skyffeln i sedumen. Takets tätskikt är skyddat av växterna. Om du av misstag skulle råka sätta skyffeln i växterna löser det sig oftast genom att sedumen som är runtomkring sprider sig.