Rivning av eternittak

  • rivning eternittak stockholm
  • rivning eternittak stockholm
  • rivning eternittak stockholm
  • rivning eternittak stockholm
  • rivning eternittak stockholm
Takfix har på uppdrag av kommunen rivit eternittak på flera fastigheter i ett bostadsområde i Upplands Väsby.

Eftersom eternit innehåller det mycket hälsofarliga materialet asbest är det viktigt med hög säkerhet vid denna sortens rivningsarbeten. På Takfix har vi alltid full skyddsutrustning och följer de riktlinjer som finns vid hantering av asbest och rivning av eternittak. Vår personal är erfaren och utbildad på takrivning.

Eternit användes flitigt under 30-50 talet och blev världigt populärt på grund av att det är så slitstarkt och tåligt. Det är först vid rivning eller om man på annat sätt skadar takpannorna som det blir farligt eftersom asbestfibrerna frigörs och partiklarna sprids. Vid inandning av fibrerna kan man drabbas av en rad allvarliga och obotliga sjukdomar.

Takfix har tillstånd från Arbestmiljöverket för asbestsanering och vårt mål är alltid att arbetet ska gå så säkert och smidigt till som möjligt.

Behöver du även hjälp med takläggning? Takrivning tex - Rivning Asbest och Eternittak?