Montage av sedum i Kungens kurva

 • sedumgräs
 • lägger sedumtak stockholm
 • sedumtak stockholm
 • sedumtak stockholm
 • sedumtak
 • sedum
 • sedum
 • sedumgräs
 • sedumtak
 • sedum
 • sedumgräs
 • läggning av takpapp
 • sedumtak
 • rullar ut sedum
 • sedumtak
 • läggning av sedum
 • sedumtak
 • sedumtak
 • grästak
Takfix monterar takavvattningssystem, läger sedum på totala ytan 15000m2.