Montering av taksäkerhet på Södermalm

  • Montering av taksäkerhet
  • Montering av taksäkerhet
  • Montering av taksäkerhet
  • Montering av taksäkerhet
  • Montering av taksäkerhet
  • Montering av taksäkerhet
Att kunna utföra arbeten på ett tak på ett säkert vis är viktigt. Ett sätt att öka säkerheten är att montera anordningar som höjer taksäkerheten. Vid ett av våra uppdrag monterade vi taksäkerhet på ett plåttak samt rensluckor på kanaler på ett tak på Södermalm.

Anordningar som ökar taksäkerheten

Det finns ett flertal typer av anordningar som kan monteras på ett tak för att höja säkerheten när man ska vistas på taket och utföra någon typ av arbete. Bland annat kan man montera allt från glidskydd, takstegar och takbryggor till olika typer av räcken som nockräcken, takfotsräcken och snöräcken, eller så kallade snörasskydd.

Vissa av dessa anordningar gör det säkert att förflytta sig på taket. Det är exempelvis takbryggor och takstegar men även nockräcken där man kan fästa en säkerhetslina som gör det säkrare att ta sig runt. Även ett takfotsräcke gör det enklare att vistas på taket vid någon typ av takarbete. Räcket vid takfoten kan man använda som ett fotstöd.

Ett snöräcke är slutligen en anordning inom taksäkerhet som även skyddar dem som befinner sig nedanför på marken. Genom att hålla snön på plats under vintern så minskar man risken för fall av snö och is som kan innebära risker.

Taksäkerhet i Stockholm

Vi på Takfix monterar anordningar som ökar taksäkerheten på tak runt om i Stockholmsområdet. Ett första steg kan vara att vi kommer och inspekterar taket för att se hur säkerheten på taket kan förbättras. Därefter kan vi montera de rätta anordningarna som ökar säkerheten både för dem som befinner sig på taket samt de som passerar nedanför.

Se gärna bilderna från uppdraget på Södermalm, läs mer om tjänsterna inom taksäkerhet och hör av dig för din hjälp med inspektion och montering av taksäkerhet i Stockholm.