Läggning av papp samt montage av sedum med sjösingel i Bromma

Hos Takfix finns en bred kompetens. Vi erbjuder takarbeten av många slag och takomläggningar med ett flertal material.

Vid ett av våra uppdrag la vi papp och sedum inklusive sjösten på en takterrass samt tillverkade och monterade plåtbeslag.

Takarbeten av skilda slag

Takfix hjälper kunder runt om i Stockholm med takarbeten av olika omfattning beroende på takets behov och kundens önskemål. Det kan vara allt från ett mindre takarbete som en renovering eller underhåll av en del av taket till en hel takomläggning med flera material.

Vid fastigheten i Bromma så utförde vi ett arbete av det lite större slaget. Där la vi alltså sedum på en takterrass. Vi började arbetet med att lägga papp och fortsatte sedan med att lägga sedumen på plats. På terrassen la vi också en stilren kant med sten runt om sedumen. I arbetet ingick även, som nämnts, plåtarbeten.

Hos oss på Takfix finns kunnande inom montering av tak men vi har också kompetens inom plåtarbeten och hjälper våra kunder med plåtslageri. Det kan vara allt från plåtbeslag till tillverkning av fotplåtar, vindskivor, nockplåtar, ränndalar och annat.

Sedumtak och papptak i Stockholm

Att välja just sedum, som vid uppdraget i Bromma, har flera fördelar. Sedumen är fin att titta på samt har isolerande egenskaper som dämpande av ljud och att den håller inne värme. Sedumväxterna minskar också avrinningen av vatten genom att de tar upp regnvatten.

Hör av dig för att veta mer samt för att boka in din hjälp med takarbete i Stockholm. Läs också gärna mer här på vår hemsida om våra tjänster inom takpapp eller sedumtak i Stockholm. Här intill kan du också ta dig en titt på arbetets gång under vårt uppdrag vid fastigheten i Bromma.