Läggning av papp samt montage av 30 kvadratmeters sedumtak på Östermalm

Vi på Takfix utför många typer av takarbeten och vid vissa uppdrag behöver kunden hjälp med mer än endast en av våra tjänster. Vid ett av våra senaste uppdrag la vi råspont och papp samt utförde montage av ett 30 kvadratmeters sedumtak på ett gårdshus.

Råspont, takpapp och sedumtak till gårdshus

På gårdshuset på innergården på Östermalm i Stockholm la vi föst ny råspont och sedan anti root-papp som blev till underlag för ett nytt sedumtak. Ett sedumtak kan läggas på riktigt stora tak, som exempelvis en större offentlig byggnad, men passar alltså även bra till mindre tak som på en liten innergård. Sedumtaket bidrar till känslan på platsen med sitt fina utseende.

Ett sedumtak har ett flertal fördelar förutom att det är fint att se på med de skiftande gröna nyanserna och blommor i olika färger. Ett sedumtak hjälper också till att fånga upp det regnvatten som faller ned på taket på ett bra sätt, vilket minskar avrinningen av vatten från taket. Sedan så hjälper sedumtaket också till att isolera den byggnad som det sitter på. På det viset kan man minska på kostnaden för uppvärmning.

Takarbeten i Stockholmsområdet

Förutom anläggning av gröna tak i Stockholm, som exempelvis ett sedumtak, så hjälper vi också våra kunder med andra typer av takarbeten. Vi gör takomläggningar med tegelpannor, betongpannor, takpapp och plåt. Vi hjälper även till i de fall då en hel takomläggning inte behövs utan snarare renoveringar. Vi erbjuder tjänster inom takunderhåll och takservice.

Se mer på bilderna här intill från projektet med sedumtaket till gårdshuset på Östermalm. Där syns arbetets gång med både läggandet av råspont, underlagspapp och sedummattor.

Läs också mer om våra tjänster inom sedumtak och andra gröna tak i Stockholm.