Besiktning, montering av taksäkerhet på Kungsholmen

Utöver de tjänster som vi på Takfix erbjuder inom takarbeten som takläggningar och takrenoveringar erbjuder vi även många andra taktjänster i Stockholm. Vid ett av våra uppdrag på Kungsholmen i Stockholm besiktade vi ett plåttak samt monterade taksäkerhet.

Flera typer av takarbeten som säkrar taket

Det finns flera sätt att se till att taket är i ett sådant skick som det bör vara. Bland annat kan man ta hjälp med en takbesiktning, som den vi utförde på Kungsholmen. Bakgrunden till att man utför en takbesiktning kan vara allt från att man upplever att taket är gammalt och i ett dåligt skick till att man ska sälja sin fastighet och vill se över taket i samband med detta.

Vid en besiktning av ett tak får man reda på vad som kan tänkas vara i behov av förbättring på taket. Kanske måste delar av taket renoveras och bytas ut eller så är det dags för en helt ny takomläggning.

Ytterligare ett sätt att se till att taket är brukligt är att montera anordningar inom taksäkerhet som gör att det är säkert att vara på taket och utföra olika typer av arbeten. Vid vårt uppdrag på huset på Kungsholmen monterade vi alltså anordningar inom taksäkerhet. Taksäkerhet kan vara allt från takbryggor och gångbryggor till nockfästen och nockräcken eller snöräcken som ser till att skydda mot fall av snö och is från taket.

Takbesiktning och taksäkerhet i Stockholm

Att veta exakt vad som behöver åtgärdas på ett tak kan vara svårt och det kan därför vara bra att vända sig till en kunnig takfirma i Stockholm för hjälp med en besiktning. Se bilderna från uppdraget på Kungsholmen och ta kontakt med oss för din hjälp med takarbeten.

Läs även mer om tjänsterna inom takbesiktning och taksäkerhet i Stockholm från Takfix.