Besiktning, montering av taksäkerhet på Östermalm

Vi på Takfix hjälper våra kunder med många typer av takarbeten runt om i Stockholm. Ett av våra uppdrag innebar en besiktning av plåttak samt montering av taksäkerhet på Östermalm.

Öka säkerheten på taket med takbesiktning

Oavsett vilket takmaterial som man har till en byggnad i Stockholm, med allt från tegelpannor och betongpannor till plåt, så blir taket slitet med tiden. När man upplever att taket är i ett sådant skick att det kan bli aktuellt med en renovering eller en takomläggning så kan det vara bra att ta hjälp med en besiktning av taket.

Vid vårt uppdrag på Östermalm gällde det alltså besiktning av ett plåttak. Vid en besiktning ser man över taket för att se vilket skick det är i och vad som kan behövas åtgärdas just nu eller i framtiden. Ibland kan en mindre renovering bli aktuellt och ibland en hel takomläggning beroende på takets skick. Om man väntar för länge med att se över taket kan detta leda till att större åtgärder behövs än vad som hade varit nödvändiga vid ett tidigare tillfälle.

Vid uppdraget på Östermalm ingick som nämnt även att montera taksäkerhet. Med anordningar inom taksäkerhet säkerställer man allt från att det går smidigt och säkert att ta sig fram på taket till att det finns skydd mot fallande snö och is. Säkert att ta sig runt på taket ska det vara exempelvis för att man biland måste vistas på taket och utföra vissa arbeten. Anordningar inom taksäkerhet är exempelvis takbryggor, takstegar, nockfästen, nockräcken och snörasskydd.

Takfix utför tjänster inom takbesiktning och taksäkerhet

Se bilderna från vårt uppdrag på Östermalm där vi besiktade taket av plåt samt monterade anordningar för att förbättra taksäkerheten. Läs också mer om de tjänster som Takfix erbjuder i Stockholm inom takbesiktning och taksäkerhet.