Sedumtak till garage i Hammarby Sjöstad

Gröna tak är ett bra val vid många tillfällen och till många olika slags tak. Vid ett av de senaste arbeten som vi utförde monterade vi sedumtak på ett garagetak i Hammarby Sjöstad som var 60 kvadratmeter till ytan.

Sedumtak med flera fördelar

Sedum är en växt med ett flertal fördelar som gör att den passar bra att använda på tak vid våra nordligare breddgrader. Bland annat är det en växt som klarar både varmare och kallare väder. Sedumen har också en positiv effekt på isoleringen av huset och bidrar till att hålla det kyligt under sommaren och varmt på vintern.

Ett sedumtak installeras i flera steg med början i ett tätskikt och en armerad matta av kokosfiber som är nedbrytbar. Ovanpå detta tätskikt monteras sedan mattan med sedumväxterna, som består av åtta till tio olika slags sedum. Vid takarbetet i Hammarby Sjöstad la vi både isolering, tätskikt och sedummatta på det 60 kvadratmeter stora garagetaket.

Att välja ett sedumtak till en byggnad har alltså ett flertal fördelar. För det första är ett sedumtak alltså isolerande. Sedan är sedumen vacker och ger byggnaden ett fint intryck. Ett sedumtak har också, eftersom det består av växtlighet, en positiv samverkan med det omgivande djur- och naturlivet.

Många tjänster inom tak

Bland våra tjänster finns förutom installation av sedumtak och gröna tak även takläggningar inom tegel, papp, plåt samt med betongpannor. Vi ser också till att säkerheten är som den ska på tak genom att montera säkerhetsanordningar som skyddsräcken, takstegar, takbryggor och snörasskydd.

Vi erbjuder även tjänster i Stockholmsområdet inom bland annat tvättning av tak, takmålningar, installation av takfönster samt takrivning och takskottning.

Se gärna bilderna från projektet där vi monterade ett 60 kvadratmeter stort sedumtak i Hammarby Sjöstad. Läs mer om tjänsterna inom gröna tak