Montering av taksäkerhet

Vi utför många typer av takarbeten runt om i Stockholmsområdet. Vid ett arbete fick Takfix i uppdrag att montera anordningar för taksäkerhet på köpcentrumet Täby Centrum. I det här fallet har nu Täby Centrum fått en säkrare arbetsplats på högre höjd.

Vi säkrade taket med fallskydd

Taksäkerhet innebär att man säkrar taket med fallskydd genom fasta taksäkerhetsanordningar. Exempel på andra säkerhetsanordningar som vi monterar är glidskydd, skyddsräcken, takstegar och takbryggor. Genom att man monterar den här typen av anordningar gör man att den som arbetar på taket både kan fästa sig själv med en säkerhetssele samt får enklare att röra sig på taket på de säkra stegarna och bryggorna. Därmed försäkrar man tryggheten för de som arbetar på taket samt för den som äger fastigheten där takarbetet ska utföras.

Läs mer om taksäkerhet

Vi säkerställer alltid att våra taksäkerhetsanordningar följer branschstandard för taksäkerhet och säkra arbeten på tak. Våra förankringar som man kan fästa sig i är därför bland annat placerade ca två meter från takkant och från gavel för att förhindra pendling vid fall, vilket reducerar risken för skada avsevärt.

Säkerhet är viktigt för oss och inte minst för alla andra. Därför har vi sammanställt våra punkter om säkerhet och ansvar vid takarbete som du gärna får ta dig en titt på för att göra dina takarbeten så säkra som möjligt.

Läs mer om ansvar vid takarbete

Takarbeten runt om i Stockholm

Vi utför många olika typer av takarbeten med allt från omläggningar och renoveringar av tak, tvättning av tak och underhåll på tak till skottning av tak under vintertiden. Vi utför alltså även arbeten inom taksäkerhet där vi monterar en rad olika typer av säkerhetsanordningar, vilket var fallet vid takarbetet på Täby Centrum. Se gärna bilderna från takarbetet till vänster.