Läggning av tätskikt, isolering samt montage av sedum på bostadshus i Sundbyberg

  • Läggning av tätskikt, isolering samt sedum
  • Läggning av tätskikt, isolering samt sedum
  • Läggning av tätskikt, isolering samt sedum
  • Läggning av tätskikt, isolering samt sedum
  • Läggning av tätskikt, isolering samt sedum
  • Läggning av tätskikt, isolering samt sedum
  • Läggning av tätskikt, isolering samt sedum
  • Läggning av tätskikt, isolering samt sedum
  • Läggning av tätskikt, isolering samt sedum
  • Läggning av tätskikt, isolering samt sedum
Takfix lägger papp och utför montage av sedum 450m2. Vi kommer även utföra underhåll och skötsel under garantitiden.

 

Garanti och serviceavtal för ditt nylagda sedumtak

Att sköta ett sedumtak är viktigt för att bevara dess skönhet och funktionalitet. Det kräver regelbunden uppmärksamhet och omsorg för att säkerställa att taket fortsätter att frodas och vara ett hållbart grönt inslag på byggnaden. När det gäller skötseln av ett sedumtak är det viktigt att notera att detta inte ingår som en del av den ursprungliga installationen eller garantin. Istället kan kunder välja att beställa eller teckna ett separat avtal för skötsel under garantitiden, som vanligtvis sträcker sig över 5 år

Serviceavtal för ditt sedumtak

Vårt serviceavtal för ditt sedumtak inkluderar flera viktiga åtgärder för att bevara dess skönhet och funktionalitet. Här är några av de tjänster vi erbjuder.

Vad ingår i vårt serviceavtal:

Eliminering av ogräs och oönskad växtlighet

Vi ser till att ditt tak förblir fritt från ogräs och andra växter som kan ha en negativ inverkan på växtlivet.

Kontroll av avrinningssystemet

Vi säkerställer att takets avrinning fungerar korrekt genom att ta bort eventuella löv och skräp från takbrunnar. Detta minskar risken för vattenansamling och avrinningsproblem.

Rengöring av hängrännor och vegetationsfria ytor

Vi rengör löv och annat skräp från hängrännor samt från områden utan växtlighet, såsom grus- och stenpartier. Detta förhindrar igensättning och säkerställer en optimal vattenavrinning.

Avlägsnande av ansamlingar av löv på sedumsiktet

Vi tar bort större mängder löv som kan ha samlats på taket. Genom att rensa bort dessa bidrar vi till att upprätthålla en jämn och frisk vegetation på taket.

När du väljer att teckna vårt serviceavtal kan du vara säker på att ditt sedumtak får den omsorg och uppmärksamhet det behöver för att fortsätta vara vackert och fungera optimalt. Vårt erfarna team av servicetekniker tar hand om alla dessa viktiga åtgärder åt dig, vilket ger dig friheten att fokusera på andra prioriteringar i ditt liv. Låt oss ta hand om ditt sedumtak och ge det den dedikerade vård det förtjänar, så att du kan njuta av dess grönskande prakt under många år framöver. Genom att överlåta ansvaret till våra specialister kan du vara trygg i vetskapen om att ditt tak får professionell vård och uppmärksamhet som säkerställer dess långsiktiga hållbarhet och skönhet.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att sköta om ditt sedumtak.