Läggning av papp samt sedum på 190m2 tak i Täby

 • installation av gröna tak stockholm
 • gröna tak stockholm
 • sedumtak stockholm
 • sedumtak stockholm
 • gröna tak stockholm
 • gröna tak stockolm
 • gröna tak stockholm
 • gröna tak stockholm
 • gröna tak stockholm
 • takpapp stockholm
 • takpapp stockholm
 • takpapp stockholm
 • takpapp stockholm
Takfix anpassar 190m2 tak för montage av sedum på en villa i Täby. Monterar takfönster samt installerar droppbevattning system även förråd fått gröntaket.

Sedum är ett takmaterial som lämpar sig bra allt från den allra minsta takytan till riktigt stora ytor där man vill ha ett estetiskt och miljövänligt alternativ. Vid vårt uppdrag anpassade vi 190 kvadratmeter tak för montage av sedum på en villa i Täby. Vi monterade takfönster samt installerade droppbevattningssystem och förråd för gröntaket.

Fördelar med sedumtak

Att ha ett sedumtak på sin fastighet är ett val som för med sig flera fördelar. Sedumväxterna är för det första fina att se på och bidrar till att huset smälter bra in med omgivande natur i området. Det skapar en mer naturnära upplevelse och bidrar även till en bättre ekologi. Sedumväxterna hjälper också till att isolera byggnaden och se till att värmen håller sig inne istället för att försvinna ut. Ett sedumtak hjälper också till att skydda mot oljud som kommer utifrån samt bidrar till att minska avrinningen av vatten från taket.

Ett sedumtak kan som nämnts väljas till byggnader av olika storlek. Det kan vara små takytor som vid mindre attefallshus till lite större, som vid Täby, ett tak på en villa. Men självklart går det även att ha sedumtak på en stor offentlig byggnad eller en liten sommarstuga.

Vi installerar sedumtak i hela Stockholm

Vi på Takfix utför montering av sedum på tak runt om i Stockholm och vi erbjuder även hjälp med skötseln av ditt sedumtak efter montering. Genom att ta hand om taket på rätt sätt så ser man till att hålla det i ett så bra skick som möjligt. Våra sedummattor på Takfix är specifikt framtagna med det skandinaviska vädret i åtanke. De klarar både fukt och kyla, värme och sol.

Läs mer om skötsel av sedumtak

Hör gärna av dig om du har några frågor kring installation av sedumtak eller skötsel av taket.