Sedumtak på Lindingö

I slutet av maj la vi ett 35 m² stort sedumtak på ett minde förvaringsutrymme
Innan vi monterade sedumen gjordes plåtarbeten, vi la underlagspapp och AntiRoot, som är en rotsäker tätskiktsmatta. Tätskiktet används för att växternas rötter inte ska sprida sig samtidigt som takets underlag blir skyddat. Fördelar med AntiRoot är tåligt och urlakas inte och kan även motstå värme på ett effektivt sätt. Sedumtak i sig har många positiva egenskaper så som att det blir väldigt isolerande, så materialet både stänger ute värme och då gör inomhusmiljö svalare på varma dagar samtidigt som kan kapsla in värmen på kalla dagar.