Sedum- och papptak i Märsta centrum

I slutet av maj la vi ett 130m² stort tak i Märsta centrum
Vi la både sedumtak samt papptak med tätskick på en del. Man skulle kunna tro att hur stor ytan är påverkar om man kan välja att ha sedumtak eller ej, men så är inte fallet. Trots att det var en stor yta vi la sedumtaket på blir resultatet fortfarande mycket bra. Utöver att resultatet blev mycket bra så bidrar sedumtak till den biologiska mångfalden.