Läggning av sedumtak i Djursholm

Takfix har fått i uppdrag att lägga sedumtak på ett lågt lutande tak i Djursholm med en yta på 130 kvm.
Sedumtak har blivit allt mer populärt på senare år. Det är främst det estetiska många tilltalas av. De görna växterna ger liv till byggnaden och skiftar vackert över till gult, rosa och rött med årstiderna. Men det finns fler fördelar med gröna tak. Växterna binder föroreningar i luften och isolervärdet är högt vilket gör det till ett miljövänligt val. Sedumtak ger alltså en lägre energiförbrukning för uppvärmning och kylning - och därmed ett lägre utsläpp av koldioxid. Den isolerande effekten stänger också både ute och inne buller. När man lägger ett sedumtak är det viktigt att tätskiktet är ordentligt tätt och håller emot fukten, det räcker alltså inte med underlagspapp utan det behövs ett riktigt tätskickt eller ytpapp på taket. Beroende på lutningen på taket använder man olika dränerande/vattenhållande system. Rådfråga oss gärna om ni vill veta mer om sedumtak och de krav som ställs på underlaget.