Hur ofta ska fasaden underhållas?

Hur ofta en fasad ska underhållas och renoveras skiljer sig från fasad till fasad och beror dessutom även på hur utsatt fasaden är av sådant som väder och vind. Det finns dock ändå några generella riktlinjer för hur länge en fasad kan tänkas hålla innan det är dags att åtgärda skador och renovera fasaden.

Olika fasader kräver olika underhåll

Att svara på hur ofta en fasad ska underhållas är alltså svårt, men generellt kan det sägas att en fasad av tegel nästintill inte kräver något underhåll. Efter cirka 70 till 90 år kan det ändå bli aktuellt att renovera fogen. En fasad av puts kan sägas hålla runt 40 år innan den måste renoveras och en fasad i trä kan tänkas vara i behov av ommålning cirka vart tionde år.

För att en fasad ska hålla sig i ett så bra skick som möjligt är det även bra att se över fasaden regelbundet. Hur ofta den här typen av underhåll krävs skiljer sig också från fasad till fasad. Om huset är utsatt för mycket regn och fukt kan exempelvis alger och mögel börja växa på fasaden. När man börjar se antydningar på att fasaden får en grön hinna eller börjar få svarta prickar är det bra med en fasadtvätt.

Om det handlar om en putsfasad kan ett underhåll bli nödvändigt om man upptäcker mindre sprickor i fasaden. Det kan vara bättre att åtgärda dessa direkt än att vänta till skadorna blir större och en renovering mer kostsam.

Håll koll på fasadens skick

Trots att det finns riktlinjer för hur länge en viss typ av fasad ska hålla och hur ofta en träfasad ska målas är ett bra råd att helt enkelt hålla koll på fasadens skick för att veta när det är dags för ett underhåll.