Takrenovering - gör det i tid!

7 september 2022
Takrenovering - gör det i tid!

År efter år skall taket på en fastighet skydda mot stora påfrestningar som regn, kyla och vind. Att regelbundet genomföra kontroller av taket och utföra takrenoveringar, som att tex byta ut skadade delar av taket är en liten åtgärd för att slippa oförberedda utgifter. Vid regelbunden omvårdnad har ett tak med underlagspapp och takpannor en livslängd på 40-60 år. 

Takrenovering innan vintern

Med vintern kommer stora påfrestningar för ditt tak. Frost, kyla och hög belastning är påfrestningar som ditt hustak behöver kunna stå emot. Under mildare dagar efter att snön har fallit är risken för läckage och skador på fastigheten stor om taket inte har rätt förutsättningar. 

Bästa tiden för att göra en takrenovering är under vår och tidig höst för att ge ditt tak de bästa förutsättningarna för att stå emot vinterns tuffa klimat. 

Takrenovering under vintern

Självklart går det att även genomföra en takrenoveringar under vinterhalvåret. Dock får man ha med i åtanke att det vid tidpunkten för tak bytet kan förekomma en hel del regn och snö som försvårar arbetet, vilket kräver omfattande arbete för att skydda både fastighet och dem som arbetar.

Takrenovering-förberedelser

För att kunna göra en ordentlig analys av taket kommer vi ut för att genomföra en inspektion av taket. Efter inspektionen går vi igenom processen om en eventuell rivning är i behov eller om enstaka delar på taket behöver bytas. I samråd med ägaren går vi igenom de olika produktalternativ som finns att välja på och även dess fördelar, nackdelar och livslängd. 

Om kunden sedan är intresserad av en takrenovering skickar vi ut en offert som innehåller arbetstid, material och hantering av byggavfall. Vi tar fram en tidsplan för arbetet och planerar in ett slutdatum där vi genomför en slutkontroll i samråd med fastighetsägaren. 

Tags: