Öka säkerheten på ditt tak!

Att man har ett tak som är säkert på sitt hus eller annan fastighet är viktigt. Både för att det ska vara säkert att vistas på taket och utföra arbeten samt för att inte sådant som snö och is ska falla ned från taket och innebära risker. Det finns en del åtgärder som kan tas för att öka taksäkerheten på sitt tak.

Läs mer också här om tjänster inom taksäkerhet i Stockholm

Säkerhetsanordningar förbättrar taksäkerheten

Det kan finnas många anledningar till att man kan behöva gå upp på taket. Det kan exempelvis vara för att renovera taket, byta ut takmaterialet eller för att man ska sota skorstenen. Det finns också ett flertal typer av säkerhetsanordningar som ser till att det är säkert att vistas på ett tak. Några av de anordningar som du kan montera på ditt tak för att öka taksäkerheten är säkerhetskrok, takstege, takbrygga, skyddsräcke, nockräcke och snörasskydd.

En säkerhetskrok monterar man med anledning av att det ska finnas någonstans att fästa en säkerhetslina. Även nockräcket har samma användningsområde som säkerhetskroken. Nockräcket är ett räcke som finns uppe vi nocken och som sträcker sig över taket där man kan fästa sin lina.

Takstegen och takbryggan har istället som syfte att göra det enkelt och säkert att röra sig på taket. Med stegen tar man sig uppåt på taket och med hjälp av takbryggan kan man röra sig sidledes åt sidorna på taket.

En risk under vintertiden är att snö och is som samlats på taket faller ned och träffar någon nedanför huset. För att undvika denna risk monteras ett så kallat snörasskydd.

Ta hjälp med taksäkerheten

Taksäkerheten kan alltså förbättras på flera sätt. För att veta vad som passar och behövs på just ditt hus kan det vara bra att ta professionell hjälp.