FAQ

Välj kategori för att bläddra bland relevanta frågor.

Takarbete och takläggning Visa alla frågor

Behövs bygglov vid takbyte?

Behövs bygglov vid takbyte?

Det finns vissa regler om du har tänkt göra ändringar på en byggnad, både för inre och yttre ändringar. Och dessutom måste de ändringar man vill utföra lämpa sig för den byggnad det gäller.

Men det enkla svaret är att ett vanligt takbyte där man ersätter och lägger nytt kräver inte bygglov.

NÄR KAN DET KRÄVAS BYGGLOV VID ETT TAkarbete?

För att få besked om du behöver bygglov för att göra ett takarbete så bör du kontakta berörd kommun i Stockholm, men det finns vissa grundläggande regler som vägledning.

Till exempel så behövs oftast bygglov för att förändra utseendet på din byggnad om det finns en detaljplan i området. Det kan alltså krävas bygglov för att:
- Lägga om material på taket, till exempel lägga pannor istället för plåt.
- Sätta upp fönster i taket, dock vindkupa kan i vissa fall utföras utan bygglov. 

- Takarbete som förändrar takets konstruktion eller utseende.

MEN OCKSÅ ANDRA FAKTORER HAR BETYDELSE NÄR DET GÄLLER BYGGLOV…

När du gör en förändring måste detta ske varsamt med förnuft för att byggnaden ska behålla sin specifika karaktär. Det finns vissa saker du måste ta hänsyn till på byggnaden, tex teknik, miljö och estetik. Oavsett om du gör förändringar inne eller ute så gäller detta, även om det inte krävs bygglov.

Detta krav på varsamhet har inget med förbud att göra utan att alla ändringar är anpassade efter de hur byggnaden ser ut och vilka förutsättningar den har. Eftersom du står som ansvarig byggherre är det din skyldighet att detta följs. Byggnader har ett utökat skydd och får inte förstöras eller ändras om då de har bedömts extra värdefulla utifrån ett kulturhistoriskt, historiskt, miljömässigt och konstnärligt perspektiv eller om det ingår i ett område som anses vara speciellt värdefull.

SLUTSATS OM BYGGLOV VID Takbyte & takarbeten

När det gäller ett enkelt takbyte där man endast ersätter och lägger nytt så krävs det inte bygglov. Om det däremot gäller ett mer kvalificerat takarbete som förändrar utseendet, eller till och med konstruktionen, på byggnaden så krävs ett bygglov. Är du osäker är det bästa att höra med din berörda kommun.

Vi på Takfix hjälper dig gärna med en bra lösning för ditt tak i hela Stockholmsregionen, och om det skulle behövas ett bygglov för ändringen eller ditt takbyte så hjälper vi dig lösa det. Läs mer om våra takomläggning och takrenovering här.

Vill du bli uppringd?

Fyll i ditt namn, e-post/telefonnummer samt ärende så kontaktar vi dig

Integritetspolicy