Boka din takskottning i Stockholm i tid

När vintern kommer så gör den det ibland med besked med en hel del snö på en och samma gång och då kan efterfrågan på hjälp med snöskottning bli stor.

Takskottning

Det kan därför vara skönt att redan innan vintern ha bokat in sin hjälp med takskottningen till sitt hus i Stockholm. Läs om takskottning i Stockholm även här.

Takskottningen kräver rätt kunskaper

Under vinterhalvåret blir det ibland mycket snö på taken och när snön smälter bildas is på taket och istappar vid taknocken. När istapparna faller ned mot marken kan det innebära risker för dem som befinner sig nedanför. Även fallande snö kan innebära risker. Att under vintern hålla taket till sitt hus i Stockholm rent från snö med takskottning är ett sätt att minska riskerna med snön och isen.

Att skotta taket till sitt hus i Stockholm är dock något som kräver en viss kunskap och ett alternativ är att ta hjälp med takskottningen istället för att försöka sköta den själv. Om man exempelvis skottar bort alldeles för mycket av snön på taket finns en risk att man tar skada på takmaterialet.

När man skottar på höga höjder måste man också ha i åtanke att takskottningen måste ske på ett säkert vis med rätt typ av utrustning. Ett certifikat som visar att ett företag har kunskaper inom hur takskottning ska ske på ett säkert vis är ett certifikat från utbildningen Skotta säkert som anordnas av organisationen Plåt & Ventföretagen.

Takskottning runt om i Stockholm

Vi skottar tak runt om i Stockholmsområdet. Vid takskottningen tar vi både bort snön och isen. Vid vissa tillfällen kan det även vara så att säkerhetsanordningar som räcken måste bytas ut på ett tak och vi kan då även erbjuda den typen av tjänster. Om mer regelbunden takskottning önskas kan också avtal stiftas för detta.

Nyhetsarkiv

 • Vi mossbehandlar ditt tak i Stockholm

  Att ta hand om sitt tak är viktigt för att hållbarheten ska vara så lång som möjligt. En av de tjänster som vi erbjuder i Stockholm som förlänger takets livslängd är rengöring och mossbehandling av tak.

 • Faror med mycket snö på taket

  Under vinterhalvåret samlas ibland mycket snö på taket, vilket kan innebära en del risker. För att undvika faror med för mycket snö på taket finns det dock en del som kan göras.

 • Vi har investerat i en bockmaskin

  Vi är glada över att berätta att vi utvecklas och går framåt genom att vi nu har investerat i en ny maskin för bockning av plåt.

 • Så går ett takbyte till

  Med tiden slits taket på en fastighet ut och till slut kan ett byte av taket vara nödvändigt. Hur omfattande takbytet blir beror dels på hur slitet taket är och dels på vilken typ av takmaterial som man ska byta till.