FAQ

Välj kategori för att bläddra bland relevanta frågor.

Sedumtak och grästak Visa alla frågor

Hur länge håller ett sedumtak innan det behöver bytas?

HUR LÄNGE HÅLLER ETT SEDUMTAK INNAN DET BEHÖVER BYTAS?

Ett sedumtak kan hålla i många år innan det blir dags för takbyte.

Hur länge ett sedumtak håller innan det är dags för ett takbyte kan skilja sig från tak till tak och är rimligen beroende av bland annat hur väl man själv ser efter sitt tak. Ändå kan sägas att ett sedumtak många gånger kan hålla i upp till 20 år innan det är dags att byta ut taket.

HÅLL DITT SEDUMTAK I ETT BRA SKICK

Växter har sedan väldigt lång tid tillbaka använts som takmaterial i Sverige. Redan under 1700-talet så använde man gräs på taket med näver som underlag. Idag är det istället vanligt med andra typer av gröna tak och under de senaste åren har det blivit allt populärare med sedum som takmaterial på både mindre och större takytor.

Hur länge ett tak håller, oavsett takmaterial, beror bland annat på förhållandena på den plats där byggnaden finns. Om huset och taket utsätts för hårt väder så kan slitaget bli större. Sedan beror hållbarheten också på hur väl man själv sköter om sitt tak. Ett sedumtak behöver generellt sett inte allt för mycket skötsel, men det finns ändå riktlinjer för skötseln.

Ett sedumtak ska normalt gödslas vartannat år. I skötseln ingår också sådant som att hålla taket rent från grenar och löv som faller ned, rensa bort ogräs som börjar växa samt se över så att takets bevattningssystem fungerar som det ska. Om det är extremt varmt under sommaren så kan ett sedumtak också ibland vara i behov av extra vatten.

RENOVERING AV SEDUMTAKET KAN UTFÖRAS

Om man märker att sedumtaket på huset börjar bli i ett sämre skick så kan en renovering också ha en positiv inverkan på takets levnadslängd. Vid en renovering kan man bland annat behöva gödsla taket eller byta ut sedum som är i ett dåligt skick.

Vill du bli uppringd?

Fyll i ditt namn, e-post/telefonnummer samt ärende så kontaktar vi dig

Integritetspolicy