Vem bär ansvaret för ett takarbete?

15 juni 2021
Vem bär ansvaret för ett takarbete?

Vem är det som bär ansvaret under ett takarbete? Detta kan vara lite luddigt om man inte tidigare har någon erfarenhet. Vi tycker därför det är viktigt att våra kunder får en tydlig kommunikation gällande ansvarsfördelningen. Takarbete är en process som kräver vissa säkerhetsåtgärder som i sin tur är viktigt att känna till gällande vem som bär ansvaret.

 

Generellt gäller det att fastighetsägaren ansvarar för säkerhetsordningar på tak, samt underhållning så att det är i ett gott skick.

 

Utöver det har arbetsgivaren också ansvar inför sina anställda. Här går arbetsgivaren igenom riskanalyser och lämpliga skyddsåtgärder som måste vara säkerhetsställda innan ett arbete kan börja.

 

Byggherren ansvarar så att förskrifter följs och att taket uppfyller alla krav och regler för säkerhet. Taken ska uppfylla samma standarder och säkerhetsaspekter som helt nya tak.

 

Byggnadsnämnden ser till att ha ett övergripande ansvar för tillsyn, vilket innebär att de ska övervaka bestämmelserna i PBL.

 

Arkitekter har givetvis ansvar för byggnader som de själva konstruerar och gör ritningar till. De bör ta ett långsiktigt perspektiv och förutse framtida behov för byggnaderna, där exempelvis säkerhetsordningar på taket tas hänsyn till.

 

Med detta sagt, bör alla parter ta ett gemensamt ansvar. Enligt arbetsmiljölagen ska såväl arbetstagare som arbetsgivare ta ett kollektivt ansvar för att kunna uppnå en god arbetsmiljö. Det är viktigt här att arbetstagaren förmedlar arbetsgivaren om potentiella risker.

 

Det kan även hända att arbetsmiljöverket förbjuder arbeten hos arbetsgivaren, om man inte har tagit hänsyn till skyddsåtgärder. Om man bryter mot Byggnads- och anläggningsarbete lagen kan Arbetsmiljöverket utkräva sanktionsavgifter. Dessa regler gäller runt om hela landet.

 

Kontakta oss om du vill veta mer gällande ansvarstagande på takarbeten. Vi på Takfix arbetar med många typer av takarbeten i hela Stockholm och vill därför vara tydlig med vår kommunikation baserat på ovanstående skrifter.

Tags: