Hur påverkar konstruktion / byggteknik val av takbeläggning?

27 maj 2020
Hur påverkar konstruktion / byggteknik val av takbeläggning?

Vid takbyten kommer ibland också frågan om byte av takbeläggning. Enklast är självklart att bara ersätta uttjänt produkt med en ny likvärdig, men ibland är inte det bästa lösningen.

Mest uppenbart om det är ett gammalt eternit tak så ersätter man inte det med en asbestprodukt, men det finns ju andra utseendemässigt liknande takplattor. Det kan också handla om att taket har en riskkonstruktion som man vill bygga bort eller så är det estetiska faktorer som spelar in.

I det här blogginlägget har vi samlat några faktorer man behöver bedöma för att veta vilka sorters takbeläggning som kan vara aktuellt för taket som ska bytas. Vi utgår från vår egen erfarenhet som takfirma och takläggare i Stockholm sedan många år. Detta blir inte ett färdigt facit utan mer som ett sätt att lyfta vilka aspekter man bör väga in.

Faktorer som styr val av takbeläggning

Taklutningen
Låglutande tak ställer särskilda krav, ofta är brytpunkter 14 grader för låglutande och mindre än 4 grader räknas som platta eller flacka. Se noga på vad tillverkaren rekommenderar och tänk även på om ditt tak har särskilda moment som kan utgöra en riskkonstruktion. Klassiskt lertegel lägger man vanligtvis inte under 14 grader och kräver särskild infästning på vinklar över 55 grader.

Klimatfaktorer och snözon
Vilken belastning på taket kommer av klimatet, ligger huset i Skåne eller Norrland? Ligger huset vid kusten med stormar eller mer skyddat?

Takstolar / Stomme
Att gå från plåttak till tegel kräver att man säkrar så bärighet finns som klarar ökade tyngden.

Byte av taktyp medför oftast krav på bygglov.
Hör efter vad som gäller i din kommun och se om det finns information i detaljplanen. Enklast kanske att bara ringa och fråga.

Hur ser det ut under takbeläggningen?
Finns råspont eller vad är underlaget som bär? Hur är det läktat? Detta påverkar ju vilken arbetsinsats som krävs vid bytet och även kostnaden. Hur är taket isolerat, hur ventileras vind? Det kan också påverka val av lösningar.

Vad säger detaljplan om tak?
Om man också ska göra större förändringar i takutformningen kanske det inte bara krävs bygglov, kommer man i ett läge att det man önskar inte ges utrymme för i detaljplanen blir det ju en mer kvalificerad process tex med grannar som kan behöva ge sitt godkännande för en dispens. Om det överhuvudtaget kommer tillåtas.

Takkupor / huvar / skorstenar / ränndalar osv
Allt som avviker utgör som regel en risk. Med flera sådana byggnadsdelar på taket krävs också en högre kompetens av den som ska göra jobbet och de tekniska lösningarna för avrinning behöver vara väl genomtänkta.

Invändiga takavlopp
Vanligt vid flacka eller låglutande tak med en sarg. Detta var vanligt under en period på 70 och 80-talet och får anses som en riskkonstruktion. Se över om den går att bygga bort vid takbytet.

Detta är några av de faktorer man rent tekniskt bör väga in vid val av takbeläggning.

Det bästa är alltid att vända sig till en erfaren kompetent och noggrann takläggare, på Takfix hjälper vi dig gärna med takläggning i Stockholmsregionen.

Tags: