FAQ

Välj kategori för att bläddra bland relevanta frågor.

Takskottning Visa alla frågor

Vem är ansvarig för snöras?

VEM ÄR ANSVARIG VID SNÖRAS?

Under vintern när det hamnar mycket snö på taket som sedan smälter är risken för snöras stor. Det kan vara både töväder och dåligt isolerade tak som är orsak till att snön smälter. Det kan också bildas istappar utmed tak och rännor vilket är livsfarligt om de släpper och träffar en person.

Fastighetsägarens ansvar vid snöras

Enligt ordningslagen står det ”Snö och is som kan rasa ner och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar”. Det betyder att det är fastighetsägarens ansvar att se till att snö och is tas bort och inte riskerar att falla ner och skada någon person. Många fastighetsägare väljer att anlita ett företag för att sköta snöröjningen och då bör man ha skrivit ett avtal där det framgår att företaget tar på sig det yttersta ansvaret. I avtalet krävs en rimlighetsbedömning som klargör att det finns rutiner och vems ansvar det är att bedöma faran, sätta upp avspärrningar med mera.

Underhåll och inspektion av tak

Genom inspektion, planering och underhåll kan man som fastighetsägare säkerställa att taket har lagstadgade tillträdes- och skyddsanordningar för snöröjning. Underhåll av dessa säkerhetsanordningar ska göras en gång per år för att kunna vara mer uppmärksam på infästningar. Även fastigheter i närheten av offentliga platser bör använda snörasskydd för att minimera risk för att snö och is ska falla ned och skada fotgängare på marken. Kommunen har tillsynsansvar för att se till att reglerna följ och på så vis förhindra olyckor.

Takfix erbjuder säker snöröjning

Vi på Takfix utför takskottning enligt utbildningen ”Skotta säkert” ska garantera ett säkert och väl utfört jobb. Ett tips är också att boka abonnemang för snöskottning med avtalsskottning. På så sätt kan du alltid känna dig trygg och har hjälp med snöskottning oavsett om det är mycket eller lite snö. Varmt välkommen att kontakta oss!

Vill du bli uppringd?

Fyll i ditt namn, e-post/telefonnummer samt ärende så kontaktar vi dig

Integritetspolicy