Vilka sedumarter dominerar i de tak ni lägger?

Det finns olika typer av sedumarter som används till sedumtak.

Det finns en rad olika typer av sedumarter som används när man bygger sedumtak. Vi använder sedummattor från leverantörer som är erkända i branschen när vi bygger sedumtak runt om i Stockholm.

Många slags sedumarter till ett sedumtak

De sedummattor som vi använder i samband med att vi bygger sedumtak är täta i växten. Det gör att risken minskar för att annat som exempelvis ogräs kan få fäste och börja växa i taket. Det finns alltså en rad olika typer av sedumarter som används till byggandet av sedumtak. Några av sedumarterna är vit fetknopp eller hällfetknopp, olika sorters lydisk fetknopp, gul fetknopp, kantig fetknopp, kaukasiskt fetblad, smaragdfetblad, kamtjatkafetblad, vinterfetblad och stor fetknopp.

Det kan vara en fördel att ha en sedummatta med olika typer av sedumväxter som breder ut sig på olika vis beroende på de lokala förhållandena. Det finns olika typer av gröna tak där sedum även blandas med annat. Två exempel är gröna tak med sedum och örtväxter samt med sedum, örtväxter och mossa.

Efter att man har byggt ett sedumtak till en byggnad så är det bra att se till att man håller efter taket, även om ett sedumtak inte kräver allt för mycket underhåll. Bland annat så bör man alltså se till så att den sammansättning av växter som finns från början blir kvar och inte annat får fäste.

Sedumtak är fina till utseendet

De olika typerna av sedum är fina till utseendet och har blommor i olika färger. Detta gör att sedumtaken är fina att se på och påverkar känslan av en byggnad. Utöver detta har sedumtaken den fördelen att växterna hjälper till att isolera byggnaden mot oljud utifrån samt mot kyla. Sedumen hjälper till att hålla värmen inne i huset under de kallare månaderna på året.