Takservice & Takunderhåll i Stockholm

Vill du ha ett tak som håller så länge som möjligt är det viktigt att se över taket regelbundet. Oavsett om du har tegel, plåt eller papptak är det viktigt att se över taket så inte små skavanker blir till stora problem. En regelbunden översyn av taket en till två gånger per år kan spara mycket pengar. Vi kan erbjuda dig serviceavtal när det gäller takservice och takunderhåll.

Rätt underhåll sparar pengar!

En regelbunden översyn av taket en till två gånger per år kan spara mycket pengar. Takfix kan hjälpa dig se över ditt tak så det är i gott skick i hela Stockholmsområdet. I vårt serviceavtal ingår att vi rensar bort löv, tar bort mossa och annan smuts som ofta hamnar på tak och ökar risken för vattenläckor genom att hindra vattenavrinningen. Vi inspekterar taket noga för att se eventuella tecken på skador och brister, så som spruckna pannor eller pannor som ligger löst.

Läs om Takavvattning & Snörasskydd!

Plåtdetaljer som är slitna och rostiga kan också behöva bytas ut. Genom att inspektera vinden och titta på undertaket kan vi hitta tecken på fukt och rötskador vilket också ingår i vårt serviceavtal. Resultatet sammanställs i ett dokument som ni får ta del av med förslag på åtgärder för eventuella skador.

Vi vänder oss främst till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Stockholm med omnejd. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med takservice och takunderhåll.