Takfix gör takarbeten på industritak i Stockholm.

Industritak i Stockholm

Vi på Takfix utför takomläggningar och takrenoveringar på många typer av byggnader runt om i Stockholm. Bland annat arbetar vi med industritak och takläggning av dessa tak med material som takpapp och plåt.

Offertförfrågan

 

Takpapp är ett bra val till industritaket

När vi utför takarbeten så är det med en rad takmaterial med allt från de klassiska tegelpannorna och betongpannorna till gröna tak, papptak och plåttak. Vilken typ av takmaterial som är att föredra beror på det specifika takets förutsättningar.

Runt om i Stockholm finns många lokaler av skilda storlekar som används till industriverksamheter av olika slag. Taken till dessa industrifastigheter, industritak, är ofta låglutande. Ett bra alternativ för ett sådant tak är att välja takpapp. Takfix hjälper dig med läggningen av takpapp på ditt industritak.

Takpapp är ett material som har ett flertal fördelar. Ett papptak är först och främst smidigt att lägga på plats och sedan är det också ett prisvärt val i jämförelse med andra typer av takmaterial. Ett papptak har också isolerande effekter och hjälper till att hålla byggnaden skyddad mot hårda väderförhållanden. De isolerande papptaken är uppbygga av petroleumtjärat takpapper, tjärpapper samt underlagspapp.

Plåtarbeten till industritak i Stockholm

En viktig del av ett industritak i är också de plåtdetaljer som finns på taket. Hos Takfix finns den rätta kompetensen även inom plåtarbeten och vi hjälper dig därför med både takläggning med plåt på ditt industritak samt med andra typer av plåtarbeten som plåtbeslag, fotplåtar, vindskivor och annat.

Välkommen för kontakt

Hos oss finns lång erfarenhet av olika slags takarbeten och vi hjälper dig alltså både med renoveringar av ditt tak samt en helt ny takomläggning. Hör gärna av dig för att veta mer om vad vi kan hjälpa dig med till ditt industritak i Stockholm.