Totalentreprenad grönatak på projekt ORIGO I Syndbyberg

 • läger sedumtak och biotoptak
 • läger sedumtak och biotoptak
 • läger sedumtak och biotoptak
 • läger sedumtak och biotoptak
 • läger sedumtak och biotoptak
 • installation av sedumtak
 • installation av sedumtak
 • installation av sedumtak
 • installation av sedumtak
 • installation av sedumtak
 • installation av sedumtak
Takfix läger sedumtak och biotoptak på flera takytor på ORIGO projektet i Syndbyberg. Vi kommer utföra underhåll och skötsel av gröna taket.


Sedumtak och Biotoptak på ORIGO projektet i Sundbyberg

Vi är stolta över förtroendet att arbeta med ORIGO projektet i Sundbyberg, där vi har genomfört installationen av sedumtak och biotoptak på flera ytor. Vårt samarbete med ORIGO har inte bara handlat om att skapa gröna tak, utan också att ta ansvar för skötsel och underhåll av dessa fantastiska takområden.

För de som inte är bekanta med begreppet, är ett biotoptak en avancerad form av grönt tak som efterliknar naturliga ekosystem på ett tak. Ett biotoptak är utformat som en levnadsplats för att gynna växter och djur och återskapa deras ursprungliga livsmiljöer, såsom strandängar eller hedmarker. Det kan byggas upp med olika örtpluggplantor från den svenska floran som passar väl in på biotoptaket. För att skapa rätt miljöer och betingelser kan man komplettera med stenrösen, dödved och insektshotell på taket.

Ett av de mest imponerande aspekterna av ett biotoptak är dess förmåga att hantera dagvatten lokalt istället för att låta det belasta dagvattennätet. Genom att skapa en högre växtbädd på taket kan fler arter etablera sig och överleva torra perioder, vilket främjar den biologiska mångfalden och återskapar naturliga livsmiljöer även i stadsmiljöer.

Vi ansvarar även för skötsel och underhåll av taket

Vi tar på oss ansvaret att se till att de gröna taken, inklusive biotoptaken, förblir i toppskick. I vårt serviceavtal ingår att noggrant och manuellt avlägsna ogräs och oönskad växtlighet från takytan för att säkerställa att ditt sedumtak och biotoptak förblir friskt och vackert. 

Vi kontrollerar också att takets avrinning är tillfredsställande och tar bort eventuella löv och skräp från takbrunnar för att säkerställa en korrekt dränering. Dessutom ser vi till att hålla hängrännor och vegetationsfria ytor, såsom grus och stenpartier, fria från löv och annat skräp.

Vid behov tar vi bort större mängder löv från sedumsikten för att upprätthålla deras hälsa och funktion. Vi förstår vikten av att hålla dessa gröna takområden i optimalt skick och är glada över att vara ORIGO:s partner i att upprätthålla en hållbar och estetiskt tilltalande miljö.

Om du vill veta mer om vårt arbete eller diskutera liknande projekt, är du välkommen att kontakta oss.