Totalentreprenad grönatak på projekt ORIGO I Syndbyberg

Takfix läger sedumtak och biotoptak på flera takytor på ORIGO projektet i Syndbyberg. Vi kommer utföra underhåll och skötsel av gröna taket.