Takservice på 5500m2 betongtak i Johanneshov

Vi på Takfix förbättrar skicket på tak runt om i Stockholmsområdet. Vid ett av våra uppdrag utförde vi takservice på ett 5500m2 stort betongtak på en fastighet i Johanneshov.

Läs mer också här om de tjänster som vi erbjuder inom takservice och takunderhåll i Stockholm

Takservice med regelbunden översyn

De moderna takmaterialen håller generellt under många års tid, men med tiden så gör väder och vind ändå att ett tak slits. Genom att hålla kolla på vilket skick som taket på din fastighet i Stockholm har kan du upptäcka brister i tid och göra något åt dem innan stora åtgärder behövs. Genom att underhålla taket kan man på det viset se till att spara pengar som annars kanske måste läggas på större åtgärder.

Vi på Takfix hjälper våra kunder runt om i Stockholmsområdet med takservice där vi gör en översyn av taket en till två gånger per år där vi noga inspekterar taket. Vi erbjuder ett serviceavtal där vi gör allt från att rensa taket från sådant som löv, kvistar och mossa som kan ha fallit ned på taket till att se över taket på både insidan och utsidan. Efter översynen får du som kund förslag på åtgärder som kan tänkas behövas.

Vid vårt uppdrag som genomfördes i Johanneshov utförde vi en rad åtgärder på taket. Vi bytte dålig läkt och underlagspapp, la nockband, bytte ut trasiga takpannor och tätade där vatten läcker in under pannorna.

Takservice och andra takarbeten i Stockholm

Se gärna mer om hur det går till när vi på Takfix utför takservice i bilderna här intill. Läs också mer om de tjänster som vi erbjuder i Stockholm här på vår hemsida och kontakta oss för att boka allt från takservice till takomläggning och renoveringar av tak.