Sedumtak på DIF Träningsanläggning på Djurgården

Takfix installerat ett stort sedumtak på 255 kvm.

På Djurgårdens nybyggda DIF Träningsanläggning har vi på Takfix installerat ett stort projekt på 255 kvm sedumtak. Det gröna taket är inte bara en estetiskt tilltalande inslag, utan det utgör också en viktig del av anläggningens hållbarhetsstrategi

Med vår lösning bidrar vi till att skapa en mer miljövänlig och energieffektiv byggnad, samtidigt som vi främjar biologisk mångfald och förbättrar luftkvaliteten. Vi är glada över att ha fått vara en del av detta fantastiska projekt och ser fram emot att fortsätta erbjuda högkvalitativa och innovativa gröna lösningar för framtida byggnadsprojekt.