Sedum-ört-mattor på mark åt Skarpnäcks Stadsdelsförvaltning

Takfix lägger 150kvm sedum-ört-mattor inklusive underlaget i Johanneshov.

Vi har nyligen genomfört ett projekt i Johanneshov där vi installerade 150 kvadratmeter sedum-ört-mattor inklusive underlag. Detta uppdrag, beställt av Skarpnäcks Stadsdelsförvaltning, syftade till att förbättra den lokala miljön och öka den biologiska mångfalden i området.

Sedum-ört-mattor erbjuder många fördelar, såsom förmågan att absorbera och rena regnvatten, skapa en isolerande effekt mot buller och temperaturväxlingar, samt främja en grönare och mer hållbar stadsbild. Vår installation omfattade noggrann förberedelse av underlaget för att säkerställa långsiktig hållbarhet och optimal växttillväxt.

Projekt är ett utmärkt exempel på hur samarbete mellan kommunala förvaltningar och privata företag kan leda till betydande förbättringar i den urbana miljön. Tillsammans stödjer vi hållbarhetsmål och bidrar till ytterligare en insats för att integrera grön infrastruktur i stadsmiljön. 

Vi tackar Skarpnäcks Stadsdelsförvaltning för ett fint samarbete.