Renovering av 2000m2 sedumtak i Järfälla

  • grästak stockholm
  • gröna tak stockholm
  • gröna tak på höghus
  • gröna tak stockholm
  • gröna tak stockholm
  • sedumtak stockholm
Takfix monterar droppbevattningssystem på 5 tak, byter ut vissa delar av uttorkat sedum, samt fyller på med jord.

Håll sedumtaket i bra skick med renovering

Att välja sedumtak som materialval till sitt tak är ett alternativ som inte kräver allt för mycket underhåll. Men det finns vissa riktlinjer att gå efter när det kommer till skötseln. Ett sedumtak ska normalt gödslas vartannat år. I skötseln ingår också sådant som att hålla taket rent från grenar och löv som faller ned, rensa bort ogräs som börjar växa samt se över så att takets bevattningssystem fungerar som det ska. Om det är en långvarig värme under sommaren så kan ett sedumtak också ibland vara i behov av extra vatten.

Läs mer om skötsel av sedumtak

Om man märker att sedumtaket på huset börjar bli i ett sämre skick så kan en renovering ha en positiv inverkan på takets hållbarhet och livslängd. Vid en renovering kan man bland annat behöva gödsla taket eller byta ut sedum som är i ett dåligt skick. Som vid uppdraget i Järfälla då vi på Takfix bytt ut vissa delar av torkat sedum, fyllt på med jord och monterat droppbevattningssystem.

Så länge håller sedumtaket

Att ha sedum på sitt tak är ett alternativ som har flera fördelar. Förutom att sedumtaket är estetiskt fint att se på, finns det även fördelar som har positiva effekter både för husets uppvärmningskostnader och för den biologiska mångfalden. Sedumtaket har i sig isolerande effekter vilket ger en positiv inverkan för både miljön och plånboken. Ett sedumtak bidrar även till en renare luft eftersom att växterna kan ta upp farliga partiklar.

Hur länge ett sedumtak håller innan det är dags för ett takbyte kan skilja sig från tak till tak och beror bland annat på hur väl man tar hand om taket. Takets hållbarhet påverkas även av förhållandena på platsen där byggnaden finns. Om taket utsätts för extra hårt väder så kan slitaget bli större. Då kan man behöva se efter taket extra. Generellt sett kan ett sedumtak hålla i upp till 20 år innan det är dags att byta ut.