Montage av 70m2 sedum i Saltsjö-boo

 • sedumtak stockholm
 • sedumtak stockholm
 • sedumtak stockholm
 • sedumtak stockholm
 • sedumtak stockholm
 • sedumtak stockholm
 • sedumtak stockholm
 • takpapp stockholm
 • takpapp stockholm
 • installation gröna tak stockholm
 • installation gröna tak stockholm
 • installation gröna tak stockholm
 • installation gröna tak stockholm
 • installation gröna tak stockholm
Vi älskar miljö och takläggning där vi lägger sedumtak är en av våra starka grenar. Vid ett av våra senaste uppdrag la vi papp samt utförde montage av ett 70 kvadratmeters sedumtak med plåtdetaljer på ett arkitektritat i Saltsjö-Boo utanför Stockholm.

Takpapp, plåtdetaljer och sedumtak

Detta hus har flera takfönster vilket medför extra krav på noggrannhet så inte det uppstår några läckage. Sedumtaket bidrar till känslan på platsen med sitt fina utseende.

Ett sedumtak har ett flertal fördelar förutom att det är fint att se på med de skiftande gröna nyanserna och blommor i olika färger. Ett sedumtak hjälper också till att fånga upp det regnvatten som faller ned på taket på ett bra sätt, vilket minskar avrinningen av vatten från taket. Sedan så hjälper sedumtaket också till att isolera den byggnad som det sitter på. På det viset kan man minska på kostnaden för uppvärmning.

Droppbevattning förenklar skötseln

I projektet ingick installering av droppbevattningssystem. Sedum och mossor klarar långa torra perioder men genom att tillföra vatten håller takvegetationen en jämnare standard särskilt under torrare perioder. En kompletterande droppbevattning minskar skötselbehovet helt enkelt.

Takläggning i Stockholmsområdet

Förutom anläggning av gröna tak i Stockholm, som exempelvis ett sedumtak, så hjälper vi också våra kunder med andra typer av takarbeten. Vi gör takomläggningar med tegelpannor, betongpannor, takpapp och plåt. Vi hjälper även till i de fall då en hel takomläggning inte behövs utan snarare renoveringar. Vi erbjuder tjänster inom takunderhåll och takservice.

Se mer på bilderna här intill från projektet med sedumtaket i Saltsjö-Boo. Där syns arbetets gång med både läggandet av underlagspapp, plåt och sedummattor.

Takfix – Din takläggare i hela Stockholm